DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Wraca temat kasyna w Ostrowie. Radni podejmą decyzję

O czym zdecydują radni? Oglądaj sierpniową sesję z Ostrowa na wlkp24.info i w Telewizji Proart.

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oznacza koniec wakacyjnej przerwy i powrót do samorządowej codzienności dla radnych, którzy lipcowe tygodnie mieli wolne także m.in. od posiedzeń komisji. Lokalne życie jednak nie stanęło w miejscu i zebrało się sporo spraw, o przyszłości których muszą teraz zdecydować. Wśród nich jest dalszy ciąg procedur związanych z ewentualnym powstaniem kasyna na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

Temat od miesięcy wzbudza wiele kontrowersji i wywołuje sprzeczne opinie. Przedsiębiorca, który chciałby wynająć część budynku na potrzeby takiej instytucji, liczy na zarobek, ale nie wszyscy mieszkańcy i radni podzielają ten entuzjazm wytaczając argumenty przeciwko powstaniu takiego miejsca. Teraz dokumenty trafiły do radnych i to oni wydadzą opinię na temat lokalizacji kasyna przy ul. Sienkiewicza.

Kolejną kwestią, w której samorządowcy zabiorą głos, jest propozycja uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN na lata 2023-2027.

Sesję zaplanowano na środę, 30 sierpnia, na 9:00. Będziemy ją transmitować na wlkp24.info i w Telewizji Proart.

Oglądaj na żywo:

Porządek obrad:
I Otwarcie
II Przyjęcie porządku obrad
III Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym
V Interpelacje i zapytania radnych
VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
3. określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych,
4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną a al. Powstańców Wielkopolskich,
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej,
6. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2023-2027”,
7. rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Burzowa w Ostrowie Wielkopolskim
8. zmiany uchwały nr XLII/496/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
9. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna,
12. zmiany uchwały nr LXI/668/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
13. określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim,
14. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

1 Dołącz do dyskusji

Napisz do autora

Komentarze (1)
  • B
    belfer

    środa, 30 sierpnia, 2023

    No i dobrze

    Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz