DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) portalu wlkp24.info (zwanego dalej Portalem) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane przez Marcina Okrój oraz Wiesława Okrój, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Telewizja Kablowa PRO-ART Spółka cywilna – Marcin Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6221005536, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod numerem 14676 (Wiesław Okrój) i Wójta Gminy Czerwonak pod numer 5406 (Marcin Okrój) (zwani dalej łącznie Administratorem).

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Administratora

2.1. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Portalu w sposób anonimowy, poza usługą „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”, korzystając z której należy podać następują dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

2.2. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Portalem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Portalu, ruchu „do” i „z” poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkowników.

2.3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Administrator.

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

3.1. Dane Użytkowników wykorzystuje się w następujących celach:
a) weryfikacja źródła pochodzenia informacji w przypadku usługi „Wyślij film, zdjęcie, artykuł”,
b) prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
c)  informowania o treściach i usługach Administratora oraz treściach i usługach innych podmiotów współpracujących z Administratorem,
d) prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz
e) wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Administratora, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Administratora w formie elektronicznej.

3.2. Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Portal. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

4. Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

4.1. Użytkownik uprawniony jest do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

4.2. Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.3. Administrator zabezpiecza dane osobowe w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

5. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych Użytkownika

5.1. W Portalu stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

5.2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) dostosowanie treści i usług Portalu do preferencji Użytkownika,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
e) W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f) Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Portalu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Portalu.
g) Administrator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z Administratorem, w wyniku wyświetlania reklam w Portalu mogą umieszczać w nich swoje pliki „cookies” i odczytywać je w przeglądarkach Użytkowników.
h) Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Portalu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
i) Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
j) W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
k) Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych, zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Portalu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa, umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
l) Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.
m) Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
n) Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
o) W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies”, Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Administratora, wysyłając pytanie drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@wlkp24.info.

6. Logi dostępowe

6.1. W trakcie korzystania z Portalu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Portalem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Portalem.

6.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia stosownym organom numeru IP zawartego w logach dostępowych.