Nie zmieni zasad funkcjonowania przynajmniej do maja. Co dalej z ostrzeszowskim szpitalem?

0
Z najnowszych informacji, jakie uzyskaliśmy od władz powiatu oraz szpitala w Ostrzeszowie wynika, że placówka będzie pracować w obecnym, niezmienionym zakresie co najmniej do maja tego roku. Co dalej? Na razie nie zostały podjęte decyzje w tym temacie. Redakcja naszego portalu otrzymała oficjalny komunikat w sprawie sytuacji Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

O złej sytuacji finansowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia informujemy już od kilku miesięcy. Przypomnijmy, że 24 stycznia tego roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się burzliwe spotkanie mieszkańców miasta z władzami powiatu oraz szpitala. – Zamknięcie położnictwa spowoduje zabranie dostępu kobietom ciężarnym do naszej sali porodowej. W naszym szpitalu kobiety nie otrzymają już pomocy w nagłych sytuacjach – apelowała wtedy Anna Toreba, pielęgniarka z Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

CZYTAJ: 

Bo to właśnie zlikwidowanie położnictwa ma być jednym z elementów restrukturyzacji szpitala. Mieszkańcy Ostrzeszowa nie szczędzili gorzkich słów prezesowi szpitala oraz staroście ostrzeszowskiemu. – Szpital budowali nasi rodzice i dziadkowie, a wy nie umiecie nim rządzić? Nie umiecie go prowadzić na plusie? To jest skandal. W Ostrzeszowie to już nie ma dworca, nie będzie szpitala, zamkniemy szkoły i zrobi się taka powiatowa wiocha – grzmiała jedna z mieszkanek.

Poinformowano, że 31 stycznia odbyło się zebranie zarządu, na którym podjęto pierwsze decyzje w sprawie funkcjonowania szpitala. Publikujemy całość oficjalnego komunikatu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA:

Mając na uwadze:

– przesłanki wynikające z zaproponowanych przez WOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z początkiem roku 2023 nowych, wyższych stawek na niektóre obszary działalności medycznej szpitala między innymi (interna, izba przyjęć, pomoc nocna i świąteczna, oddział paliatywny),
– stanowisko Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie nowego programu naprawczego dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, jak również wnioski radnych z innych spotkań i konsultacji,
– wnioski kierowane do samorządu powiatowego podczas publicznego spotkania w dniu 24 stycznia 2023 roku w sali sesyjnej starostwa powiatowego oraz podjęte tam zobowiązania,

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2023 roku po przeanalizowaniu powyższych faktów zaproponował przygotowanie Aneksu do Programu Naprawczego zgodnie z przedłożoną przez Prezesa OCZ informacją. Wynika z niej, że w pierwszej kolejności ograniczona zostanie liczba łóżek na deficytowych oddziałach szpitalnych, co nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie szpitala i nie ograniczy dostępności usług dla pacjentów. Jednocześnie już podjęte zostały intensywne działania zmierzające do znalezienia w placówce dodatkowych oszczędności. Wszystkie posunięcia organizacyjne niezwłocznie przedstawiane będą do rekomendacji Radzie Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Realizacja programu oszczędnościowego nie zakłóci bieżącego funkcjonowania szpitala, który w obecnym niezmienionym zakresie działał będzie co najmniej do maja bieżącego roku.

Zarząd Powiatu wraz ze Skarbnikiem przeanalizuje również wydatki budżetu w celu przedłożenia Radzie Powiatu propozycji udzielenia szpitalowi jeszcze większego niż zakładano wsparcia finansowego. Jednocześnie stoi na stanowisku, że w obecnej, zagrażającej ciągłości funkcjonowania całego szpitala sytuacji, wprowadzenie programu naprawczego w placówce jest niezbędne i konieczne.

Zarząd Powiatu, Zgromadzenie Wspólników oraz właściwe komisje Rady Powiatu przy pomocy Prezesa OCZ będą na bieżąco analizować finanse szpitala oraz podejmować decyzje adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick