DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Łęczyca otrzyma Medal Republiki Ostrowskiej? Jest taki pomysł

Druga powakacyjna sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego staje się faktem. Samorządowcy zasiądą do obrad we wtorek, 26 września. Początek o 9:00.

Zapraszamy do oglądania transmisji z LXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni będą głosować m.in. nad korektami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz innego rodzaju działaniu.

Radni zdecydują też o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Medalu Republiki Ostrowskiej. Rozpatrzą dwa wnioski w tej sprawie. Jeden z nich dotyczy miasta Łęczyca, a drugi – śp. Janusza Zielezińskiego.

Porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LXI do LXIII Sesji Rady Miejskiej.
V Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VI Interpelacje i zapytania radnych.
VII Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
3. zmiany uchwały nr XXVII/312/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Przy Lesie oraz działek nr 1/24 oraz nr 1/25 z obrębu 0206,
4. zaliczenia drogi położonej w rejonie ul. Owocowej do kategorii dróg gminnych,
5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który brał udział w działaniach w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przez zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej a także dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej,
6. zmiany uchwały Nr XLII/476/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego,
7. przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
8. przyznania Medalu Republiki Ostrowskiej,
9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz do Sądu Okręgowego w Kaliszu.
VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.

Oglądaj LXIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Napisz do autora

Komentarze (1)
  • J
    Jan

    środa, 27 września, 2023

    Siedzą i wymyślają podwyżki. Jak tu jeszcze wycisnąć ostatnią kasę z bidusów w Ostrowie .100% podwyżki za 1m3 za podgrzanie wody Wy …….

    Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz