Oglądaj Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

15
O godzinie 10.00 rozpocznie się XXV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Tradycyjnie będzie ją można obejrzeć na żywo na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info. Ze względu na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się zdalnie. Program spotkania rajców jest niezwykle burzliwy. Rani będą debatować nad podwyżką opłat za śmieci, a także odbędzie się głosowanie w sprawie zaciągnięcia przez władze miasta pożyczki w wysokości 110 milionów złotych.

Proponowany porządek obrad:

I     Otwarcie

II    Przyjęcie porządku obrad

III   Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej

IV   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym

V    Interpelacje i zapytania radnych

VI   Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

3. zaciągnięcia pożyczki,

4. uchylenia uchwały nr XVIII/207/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020,

5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

6. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

7. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.),

8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9. uchwalenia „Regulaminu obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW” położonej przy ul. A. Kowalczyka 1,

10. powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu hali widowiskowo sportowej ARENA OSTRÓW położonej przy ul. A. Kowalczyka 1,

11. wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółki pod firmą „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025,

13. zaliczenia drogi w rejonie od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych,

14. zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych,

15. zaliczenia drogi w rejonie ul. Gorzyckiej do kategorii dróg gminnych,

16. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w hołdzie Żołnierzom Wyklętym i Duchownemu Niezłomnemu arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi.

VII    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

VIII   Wolne wnioski i informacje

IX     Zakończenie obrad

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

15 KOMENTARZE

  1. Dzieci do szkół tak, ale prezydencja i radni nie mogą w 20-parę osób obradować na wielkiej sali, a chętnie bym przyszedł powiedzieć co sądzę o tej przyjaznej podwyżce za śmieci i długu

  2. Chyba szlag mnie trafi!!! Będziemy pomnik Baraniakowi budować??? W dobie kryzysu? Przy milionie ważniejszych spraw w mieście my dyskutujemy o pomniku !!! Skandal

  3. Elżbieta Grocholska, Elżbieta Grochowska, Zygmunt Malik, Jarosław Lisiecki, Łukasz Jędrzejak, Joanna Lisiak, Zygmunt Banasiak, Radosław Torzyński, Szymon Matyśkiewicz, Mateusz Nycek, Marek Śliwiński, Arkadiusz Sodkiewicz. Te osoby będą odpowiedzialne za przegłosowanie pożyczki w wysokości 100 milionów, która zadłuży nasze miasto tak jak jeszcze nikt nie zadłużył.

  4. Pani Klimek opowiada jak na kredyt zrobi nam inwestycje. Nie opowiada jak je spłaci. Nie opowiada , że nie ona to będzie spłacać. W dobie kryzysu i pandemii chce nam zafundować zaciskanie pętli wokół szyji. radni rozliczymy was z tej decyzji na pewno. Ciekawe kto te fanaberie Klimkowej będzie opłacał.Bo ona będzie w paputkach na emeryturze cieszyć się życiem

  5. Pan Śliwiński, mówi, że się nie zgadza z pesymizmem Jakuba Paducha, który mówił, że kredyt to nie dotacja,że trzeba to będzie oddać, że ostatnia rata przypada na 2045 rok kiedy p. prezydent będzie miała 83 lata i o spłatę będzie sie martwic reszta. Pan Sliwiński mówi o kredycie w kwocie 135 mln zaciągniętym przez prezydenta Kruszyńskiego na oczyszczalnie w Rąbczynie, który został spłacony. Zapomniał dodać, że Kruszynki oglądał każda złotówkę a tu jest kompletny chaos i populizm. No i , że nie było wtedy mowy o kryzysie i pandemii. Pan Śliwinski zawsze podniesie rękę tak jak p. Klimek chce

    • a co wymagać od rzeźnika, ma krew zwierząt na rękach sadysta, teraz będzie miał nas na sumieniu

    • Nie jacyś tam Radni tylko Prezydent Beata Klimek i Radni Przyjaznego Ostrowa: Zygmunt Banasiak, Elżbieta Grocholska, Elżbieta Grochowska, Jarosław Lisiecki, Zygmunt Malik, Marek Śliwiński, Joanna Lisiak, Szymon Matyśkiewicz, Mateusz Nycek, Łukasz Jędrzejak, Arkadiusz Sodkiewicz i Radosław Torzyński. Nie dziwię się, że Panowie Torzyński, Lisiecki czy Sodkiewicz nie zabierali merytorycznie głosu. Liberałowie pożal się Boże, też mi by było wstyd

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick