Oglądaj XXXIV Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

3
O godzinie 9.00 rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni pochylą się nad wieloma punktami, m.in. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, czy też programem preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Tradycyjnie, pokażemy sesję NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart i na portalu wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXXII do XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
  3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg,
  4. przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 22/4 z obrębu 0064,
  6. nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Przymiejskiej,
  7. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegające na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Oglądaj Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

3 KOMENTARZE

 1. ciekawa metoda radny opozycji sklada wniosek, dwa lata go olewaja po czym radny wiekszosci sklada prawie taki sam wniosek i sukcess!! XD

  • Cóż mieli biedni począć skoro linia „przyjaznej” stajni Augiasza jest taka nieugięta (vide: wypowiedzi Przewodniczącego Śliwińskiego). I to nic, że radni miejscy nie mieli nic przeciwko. Nie bo nie i basta!

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick