Czy Beata Klimek otrzyma absolutorium? Oglądaj Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

10
O godzinie 9.00 rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. To jedno z najważniejszych spotkań samorządowców w tym roku. Podczas sesji odbędzie się m.in. głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania prezydent Beacie Klimek. Włodarz miasta przedstawi także raport o stanie Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2020. Sesja odbędzie się w trybie online i będzie transmitowana na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

I. Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania,

 1. a)przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2020
 2. b)debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2020

2) zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok,

 1. a)przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 2. b)przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok,
 3. c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2020 rok  wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego,
 4. d)zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
 5. e)zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 7. g)dyskusja,

3) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2020 rok,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045 ,

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

6) zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

7) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

8) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i inne organy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 roku,

9) udzielania dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10) zaliczenia drogi w rejonie ul. Kujawskiej do kategorii dróg gminnych,

11) zmiany nazwy bocznego odcinka ulicy Mikołaja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim,

12) programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

13) programu „Ostrowska Karta Seniora” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

14) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020,

15) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020.

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski i informacje.
IX. Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

10 KOMENTARZE

 1. patrze sobie na ta sesje i na to co sie w miescie dzieje i tak mnie zastanawia. Dlaczego jedna radna z PO z drugim radnym z PO wczoraj bryluja z Pania Prezydent na spotkaniu z Prezydentem Poznania a dzisiaj glosuja przeciwko jej wotum? Jakies rozdwojenie?

 2. Himalaje Hipokryzji – tak w skrócie można podsumować wypowiedzi opozycji… Szkoda, że nie chwalili się „osięgnięciami” (celowo w cudzysłowie) swojego mędrca i idola…

  • Wacuś, mówisz o trzech wiaduktach, kilometrach dróg, zbiornikach retencyjnych czy skanalizowaniu całego lewostronnego Pruślina? Nie pytam o place zabaw salę gimnastyczną przy SP9 czy boiska? Rozumiem, że podoba ci się zadłużanie miasta.

 3. Panie radny Paduch. Jestem w takim wieku, że mogłabym być Pana babcią, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyję i doczekam czasów, że Ostrów Wielkopolski będzie mlekiem i miodem płynący pod Pana władztwem jako przyszłego prezydenta miasta. Chciałabym życzyć Panu wówczas takiej opozycji jaką do tej pory prezentuje Pan ze swoimi klubowymi koleżankami i kolegami radnymi. Słuchając dzisiejszej dyskusji podczas sesji utwierdzam się w przekonaniu, że absolutnie nie toleruje Pan, wręcz organicznie nienawidzi, obecnej Pani Prezydent. Nie wiem tylko czy to wyłącznie dlatego, że jest z innego ugrupowania, czy może (oby nie!) dlatego, że jest kobietą na tym stanowisku.

  • Szanowna zniesmaczona. Rozumiem, że nie oglądała Pani posiedzeń rady w latach 2010-14, kiedy Pani idolka była radną i nie opuszczała żadnej okazji, żeby nie dołożyć prezydentowi Urbaniakowi? A może tolerowała to Pani ze względu na to, że kobieta? Na koniec w kampanii obrzuciła prezydenta oskarżeniami, zapowiedziała, że kiedy zostanie prezydentem, to pokaże mieszkańcom wszystkie przekręty „Bizancjum Urbaniaka” i wygrała. Do dziś nikomu nie pokazała wyników kontroli, jakie przeprowadziła w spółkach. Jeśli słucha Pani i akceptuje opowieści o tym, że dzisiaj najlepiej się zadłużać, to gratuluję. Mam nadzieję, że dożyje Pani czasów, kiedy miasto przywalą spłaty długów, które dziś są zaciągane. Może wtedy Pani zrozumie postawę dzisiejszej opozycji.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick