DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

XXX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego [na żywo]

Przed chwilą pojawiły się także projekty uchwał w sprawie wygaszenia mandatów dwóch radnych i stanowiska w sprawie hali widowiskowo – sportowej. 

TRANSMISJA>>>

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXVIII do XXX Sesji Rady Miejskiej.

VI Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok oraz plany pracy na 2017 rok.

VII Interpelacje i wnioski radnych.

VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku,

4) udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku,

5) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski  udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz Gminy Mikstat,

6) udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”,

7) zmiany szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka,

8) szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu przysposobienia dziecka,

9) skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

IX Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz