XLVII Sesja Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – TRANSMISJA NA ŻYWO

4
Radni miejscy Ostrowa Wielkopolskiego debatują nad kolejnymi uchwałami. W programie kwietniowej sesji znalazło się 12 punktów.

Rajcy wysłuchają m.in. sprawozdań z działalności Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie. Sporo czasu może zostać poświęcone na pojęcie uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta, a także Karcie Rodzina 3+ oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień.

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ TRANSMISJĘ Z XLVII SESJI RADY MIASTA

Proponowany porządek obrad
I. Otwarcie.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej.
IV. Odczytanie wyroku Sygnatura akt II K 385/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
V. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2017 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
VII. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.
VIII. Interpelacje i wnioski radnych.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
– zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
– utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,
– wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
– oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 24 za rok 2017,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
– programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu „Raszkowska Karta Rodziny 3+”.
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
XI. Wolne wnioski i informacje.
XII. Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

  1. Panie PADUCH trzeba mieć trochę pojęcia o inzynieri ruchu a później dopiero się wypowiadać na te tematy najgorzej jak ktoś chce na sile zaistnieć na sesji rady miejskiej

  2. Brawo Pani radna Zuchowska za pytanie o informację publiczna do przewodniczącego Herwicha o podanie nazwy i rekomendacji kancelarii prawnej , która przygotowała opinię prawną odmienną niż samorządowi radcowie.Rada Miasta to nie prywatna instytucja i wszystko musi być jasne i przejrzyste.Rada Miasta to instytucja publiczna.Trzeba mieć jasność kto , komu i za ile zlecił opinię prawna na podstawie której radni podjęli uchwałę.Sądzę, że Wojewoda Wielkopolski zajmie się tą sprawą.I jeszcze jedno, radny Mariusz Leki” wybitny fachowiec od wszystkiego” bardzo „przejrzyście” wyjaśnił zawiłości prawne. Ja tego oczywiście nie zrozumiałem, choć z prawem mam do czynienia. Panie Leki niech pan powie czym pan się aktualnie zajmuje zawodowo i jakie ma wykształcenie, że tak dobrze zna prawo ?” Chłopcy przestańcie bo się żle bawicie , dla Was to igraszka Nam chodzi o życie ” cyt . z bajki Krasickiego.

    • Przecież wyjaśnienia były- wiadomo kto, komu i że za darmo. Artur przed wyjściem do domu się uaktywniasz?

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick