ZYGMUNT DUDZIŃSKI

* 26.01.1930   + 17.01.1998
0

Zygmunt Dudziński urodził się 26 stycznia 1930 roku w Jarocinie jako jedno z czworga dzieci Jana (uczestnika wojny polsko-bolszewickiej) i Eleonory z domu Kubiak. W 1937 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Ostrowie, którą ukończył na tajnych kompletach w czasie okupacji. Od dwunastego roku życia pracował w  niemieckiej firmie naprawy samochodów Bobeth und Reinfeld w Ostrowie. Następnie, od 1943 roku aż do końca wojny, był zatrudniony w Urzędzie Pocztowym na dworcu kolejowym. Od 1945 roku uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, gdzie w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W 1953  roku uzyskał dyplom ukończenia studiów I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Nakazem pracy został skierowany do Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie Wielkopolskim jako nauczyciel matematyki. W czasie pracy podjął zaoczne studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i w 1964 roku uzyskał tytuł magistra matematyki. Wiele czasu poświęcał młodzieży w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Był opiekunem drużyny harcerskiej, samorządu szkolnego, a także organizował wycieczki i liczne imprezy szkolne. Po likwidacji Liceum Pedagogicznego został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Rogoźnie. W roku 1975 objął funkcję starszego wizytatora w Wydziale Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile, dokąd się przeprowadził wraz z rodziną. Przepracował na tym stanowisku dwanaście lat. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia w 1987 roku przeszedł na emeryturę. W niepełnym wymiarze godzin pracował jeszcze dalej w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Za swoją długoletnią pracę Zygmunt Dudziński został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego. Otrzymał również liczne odznaczenia organizacji młodzieżowych, a także nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty i Wychowania. Od roku 1956 był żonaty z Urszulą Krzyżanowską. Wspólnie wychowali trójkę dzieci – Grzegorza, Macieja i Katarzynę. Zygmunt Dudziński zmarł 17 stycznia 1998 roku, na kilka dni przed swoimi 68. urodzinami. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Pile. Jego starszy o trzy lata brat Stanisław był  kombatantem Szarych Szeregów, radcą prawnym i prokuratorem.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick