Rafał Pisula

* 17.03.1932   + 19.02.2014
0

Rafał Pisula był długoletnim nauczycielem matematyki i działaczem społecznym. Urodził się 17 marca 1932 roku w Ochędzynie koło Kępna, w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec Władysław był stolarzem, natomiast matka Aniela z Nogajów – krawcową. Rozpoczęcie edukacji uniemożliwił mu wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej uczył się indywidualnie. Szkołę powszechną ukończył w 1946 roku w swojej rodzinnej wiosce.
Następnie uczęszczał do gimnazjum w pobliskim Kępnie. Stamtąd, chcąc zostać nauczycielem, przeniósł się do Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. Ukończył je w 1951 roku. Studiował matematykę na Wyższych  Szkołach Pedagogicznych w Łodzi i Katowicach. W czasie pracy ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dwuletnie studium podyplomowe w zakresie matematyki. Uczestniczył również w kilku wakacyjnych kursach metodycznych. Swoją pierwszą pracę zawodową podjął w 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej w Ostrzeszowie. Następnie  przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jarocinie. W latach 1959-1991 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, z czego trzy ostatnie lata w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ był już wówczas na zasłużonej emeryturze. Nauczał matematyki i fizyki. Równocześnie w latach1975-1980 wykładał na kursach przygotowawczych do Wyższej Szkoły Ekonomicznej dla Pracujących w Poznaniu, a w latach 1969-1972 prowadził zajęcia na kursach dla nauczycieli matematyki organizowanych przez Centralny Ośrodek Metodyczny w Warszawie. Przez prawie wszystkie lata pracy organizował dla młodzieży zajęcia pozalekcyjne z matematyki. Wielu uczestników tych zajęć brało z sukcesami udział w olimpiadach i konkursach  przedmiotowych. Na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Poznaniu opracował szczegółowy program nauczania matematyki w klasach pierwszych  według nowej koncepcji. Rafał Pisula jako nauczyciel  i wieloletni wychowawca dzielił się swoimi doświadczeniami na łamach prasy. Publikował w czasopismach ,,Matematyka’’, ,,Szkoła Zawodowa’’ i w ,,Głosie Nauczycielskim’’. Był również słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w szeregach którego pełnił wiele różnych funkcji.
Za swoją za pracę pedagogiczną i działalność społeczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP,  odznakę ,,Zasłużony Działacz Spółdzielczy. Zmarł 19 lutego 2014 roku. Msza święta pogrzebowa została odprawiona  22 lutego w Kolegiacie Szamotulskiej.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick