Mieczysław Mozdyniewicz

* 13.03.1896   + 25.10.1975
0

Mieczysław Mozdyniewicz urodził się 13 marca 1896 roku w Zbyszycach, w powiecie nowosądeckim. Po szkole powszechnej i średniej wstąpił do Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, której jednak nie ukończył na skutek wybuchu pierwszej wojny światowej. W sierpniu 1914 roku podjął służbę w 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich. W  walkach tego pułku został dwukrotnie ranny. W sierpniu 1917 roku wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej i objął stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Podchorążych. Uczestniczył
w rozbrajaniu Niemców w Warszawie w listopadzie 1918 roku, zajmując na czele swego batalionu cytadelę. Podczas wojny 1920 roku był m.in. szefem sztabu Grupy Operacyjnej generała Lucjana Żeligowskiego. W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej, za co został na krótko zawieszony w czynnościach służbowych i przebywał w areszcie domowym. Od lipca 1927 roku do listopada 1935 roku był dowódcą 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Tam został 1 stycznia 1930 roku awansowany do stopnia
pułkownika. W czasie swojego pobytu w Pleszewie rozbudował dawne pruskie koszary, a także zainspirował mieszkańców do budowy boiska sportowego. Jego staraniem w Pleszewie powstało koło ,,Rodziny Wojskowej’’ oraz przedszkole dla dzieci wojskowych. W czasie jego komendantury Pleszew przeżywał wiele podniosłych uroczystości, na których obecni byli gen. Józef Haller i gen. Edward Rydz Śmigły. Tutaj poznał swoją drugą żonę Anielę Janiak, z która wziął ślub w 1933 roku. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci: Mirosław i Ewa. Z pierwszą żoną pułkownik miał córkę Danutę. Z Pleszewa został przeniesiony do 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej objął dowództwo 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Gnieźnie. Dowodził nią w czasie walk nad Bzurą. 17 września 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej. Przebywał w siedmiu obozach. W kwietniu 1945 roku po wyzwoleniu oflagu Dössel-Warburg przez wojska amerykańskie był komendantem polskiego obozu wojskowego w tej miejscowości. Do Polski powrócił w lipcu 1946 roku. Pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie, w Dyrekcji Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Poznaniu, a w 1949 roku przeniósł się do Słupska. Tam był zatrudniony m. in. w Dyrekcji Okręgowej PGR, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Kosmetykami i Miejskim Handlu Detalicznym Artykułami Przemysłowymi. W roku 1968 przeszedł na emeryturę. Zmarł w Słupsku 25 października 1975 roku i tam został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Kaszubskiej. W roku 2005 jego imieniem zostało nazwane jedno z rond w Słupsku. 23 maja 2017 roku na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyła się uroczystość z okazji przybycia pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza do Pleszewa, podczas której odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick