Marian Milewski

* 23.03.1913   + 08.02.1983
0

Marian Milewski był długoletnim kierownikiem ostrowskich aptek, a ponadto udzielał się w harcerstwie. Urodził się 23 marca 1913 roku w Sierakowie Wielkopolskim. Był synem Ludwika – z zawodu farmaceuty  –  i Marii z domu Trzcińskiej. Po szkole powszechnej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego Humanistycznego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu (obecnie VI Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Krakowskiej), gdzie w roku 1931 zdał egzaminy maturalne i uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie wybrał dla siebie ten sam zawód, który wykonywał ojciec i podjął studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom magistra  farmacji uzyskał w dniu 26 czerwca 1937 roku. Po studiach znalazł zatrudnienie w Poznaniu. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Uczestniczył w kampanii  wrześniowej 1939 roku, po której zakończeniu trafił do niewoli niemieckiej. Został osadzony w oflagu jenieckim w Neubrandenburgu. Udało mu się uzyskać zwolnienie z obozu. Przyjechał do Warszawy, gdzie zamieszkał, pracując w aptece przy ulicy Rakowieckiej. Po upadku Powstania Warszawskiego musiał opuścić stolicę. Zamieszkał wówczas w Częstochowie, gdzie szczęśliwie doczekał końca okupacji. Z dniem 15 lutego 1945 roku Marian Milewski podjął pracę w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie wraz ze swoją rodziną osiedlił się na stałe. Przez siedem lat, do 30 grudnia 1952 roku, zajmował stanowisko kierownika popularnej ,,Apteki pod Aniołem’’ mieszczącej się przy Rynku. W roku 1952 został kierownikiem punktu aptecznego w ostrowskim szpitalu miejskim. Natomiast dziesięć lat później objął kierownictwo apteki mieszczącej się w budynku Obwodowej Przychodni Lekarskiej PKP przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie. Własną rodzinę założył w czasie okupacji. W roku 1942 stanął na ślubnym kobiercu z Janiną z domu Zielke. Małżeństwo to wychowało wspólnie pięcioro dzieci: Bolesława (późniejszego pułkownika Wojska Polskiego),
Wojciecha (inżyniera), Marię (absolwentkę Politechniki Poznańskiej), Tomasza (inżyniera budowy statków) i Marka (lekarza weterynarii). Marian Milewski prowadził bardzo aktywną działalność w ramach Wielkopolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Legitymował się stopniem harcmistrza. Zmarł w dniu 8 lutego 1983 roku, na kilka tygodni przed swoimi siedemdziesiątymi urodzinami. Został  pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick