Ks. Jan Orpel

* 09.02.1933   + 03.04.2005
0

Ks. Jan Orpel urodził się 9 lutego 1933 roku w miejscowości Bolesławów w parafii Zimnowoda położonej między Koźminem a Borkiem Wielkopolskim. Był synem Franciszka (rolnika) i Józefy z domu Kubiak. W czasie okupacji niemieckiej jako dziecko przewinął się przez hitlerowski obóz  przesiedleńczy w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego. Dopiero po zakończeniu wojny mógł podjąć edukację szkolną. Po maturze, idąc za głosem powołania wstąpił do seminarium duchownego. Święcenie kapłańskie przyjął w dniu 23 czerwca 1957 roku w Tarnowie. Jako proboszcz pełnił posługę duszpasterską w parafii Narodzenia NMP w Zbarzewie (1965-1970), w parafii NMP Wniebowziętej w Psarskich (1970-1975),w parafii NMP Wniebowziętej i św. Mikołaja w Książu (1975- 1977) oraz w parafii św. Stanisława Biskupa w Gościeszynie koło Wolsztyna (1977-1983). W roku 1983 został powołany na proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Zdunach koło Krotoszyna, w której pracował najdłużej. Kierował nią przez dwadzieścia lat, do roku 2003. Okres ten przypadł na czas wielkich przemian społecznych w Polsce, budowania autorytetu Kościoła oraz odbudowywania więzi religijnych i międzyludzkich. Ks. kanonik Jan Orpel wziął na swoje barki wraz z parafianami i z pomocą władz miasta ciężar pracy nad materialnym kształtem parafii. Wspólnie zbudowano dom parafialny i gruntownie odnowiono kościół. Wzniesiono dom pogrzebowy, który następnie został przekształcony w kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Ponadto wykonano remont plebanii i zbudowano chodniki wokół kościoła i na cmentarzu. Jego staraniem odbudowany został zabytkowy muru wraz z kapliczką Jezusa Miłosiernego. Jedną z najbardziej znaczących jego inicjatyw była budową pomnika Ofiar II Wojny Światowej i Komunizmu oraz pomnika Najświętszego Serca Jezusowego. Pomysł ten zrealizowano w Roku Jubileuszowym 2000. Pomnik upamiętnia m.in. żołnierzy poległych w 1939 roku, zamordowanych w Katyniu w 1940 roku, poległych na frontach II wojny
światowej oraz w walkach toczących się po 1945 roku. Ks. kanonik Jan Orpel był dziekanem dekanatu zdunowskiego. Pełnił także funkcję  diecezjalnego duszpasterza kombatantów. Z dniem 1 lipca 2003 roku został zwolniony z urzędu proboszcza w Zdunach i dziekana dekanatu zdunowskiego. Przeszedł na emeryturę, ale pozostał w tej parafii i posługiwał jako kapłan emeryt. Zmarł w Zdunach 3 kwietnia 2005 roku, w Niedzielę Miłosierdzia. Odszedł dzień po papieżu Janie Pawle II. Miał 72 lata.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick