Ks. infułat Bogumił Jóźwiak

* 06.04.1932   + 25.03.2013
0

Ks. infułat Bogumił Jóźwiak był długoletnim proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Urodził się 6 kwietnia 1932 roku w Golinie koło Konina. Szkołę powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości w 1947 roku. Egzamin dojrzałości uzyskał w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Słupcy 28 maja 1951 roku. Po maturze przez rok pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Golinie. W latach 1952-1957 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1957 roku z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego w katedrze włocławskiej. Pełnił posługę wikariusza w parafiach: Morzysław (1957-1960), Włocławek-Katedra (1960-1964), Ciechocinek (1964-1968), Kalisz – św. Mikołaja (1968-1969). W okresie od 1969 do 1972 roku był I wikariuszem włocławskiej katedry, a od 1972 do 1976 roku pełnił funkcję administratora parafii Zgłowiączka. W latach 1976-1982 sprawował urząd proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Liskowie. Z dniem 1 września 1982 roku został mianowany wikariuszem-zarządcą parafii  Miłosierdzia Bożego przy ul. Asnyka w Kaliszu, a 1 grudnia 1983 roku został proboszczem tej parafii, angażując się w budowę świątyni, w której następnie stworzył diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zostając jego kustoszem. Po utworzeniu diecezji kaliskiej w latach 1992-1994 r. był wikariuszem biskupim w zakresie spraw duszpasterstwa, a od 1993 do 1995 roku pełnił urząd wikariusza generalnego diecezji kaliskiej. Następnie aż do emerytury był wikariuszem biskupim w zakresie spraw Caritas i ruchów katolickich. W latach 1992-2001 był dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej. Ponadto władze kościelne obdarzyły go tytułem kanonika gremialnego i kustosza Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu. W marcu  1996 roku otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II tytuł Protonotariusza Apostolskiego. W 2007 roku Rada Miejska Kalisza uhonorowała kapłana tytułem ,,Zasłużony dla Miasta Kalisza’’. W uzasadnieniu podkreślono, że ks. infułat był człowiekiem niezwykle skromnym, oddanym kaliskiemu społeczeństwu, a szczególnie ludziom biednym i niezaradnym. Z dniem 1 lipca 2009 roku ks. Bogumił Jóźwiak został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu i przeszedł na emeryturę. Od tego czasu mieszkał w Domu Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 25 marca 2013 r. w ostrowskim szpitalu, na kilkanaście dni przed swoimi 81. urodzinami. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 kwietnia w kościele Miłosierdzia Bożego w Kaliszu oraz  2 kwietnia w Golinie koło Konina.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick