KS. BARTŁOMIEJ PISZCZYGŁOWA

* 04.06.1887   + 20.05.1942
0

Ks. Bartłomiej Piszczygłowa był ofiarą obozu koncentracyjnego w Dachau. Urodził się 4 czerwca 1887 w miejscowości Lutomek koło Sierakowa. Uczęszczał do gimnazjum w Wągrowcu, gdzie w 1909 roku zdał maturę. Po studiach w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu 15 lutego 1913 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Gnieźnieńskiej. Od 1 marca tego roku pełnił posługę wikariusza w Jankowie Zaleśnym. Od 1922 roku był wikarym w Borku, a w 1924 został proboszczem w Krobi. Dzięki talentowi organizatorskiemu, a także praktyczności w działaniu oraz gorliwej pobożności został w 1925 roku przez kardynała Edmunda Dalbora mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Odolanowie. Był bardzo zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Przez dziesięć lat był radnym miejskim Odolanowa. Po likwidacji w 1932 roku powiatu odolanowskiego wszedł w skład Sejmiku Powiatowego w Ostrowie, a od 1935 roku Rady Powiatowej w Ostrowie. Był jednym z inicjatorów budowy kościoła w Bogdaju. Przejściowo administrował kościołami parafialnymi w Jankowie Zaleśnym (od 1933 roku), Ostrowie Wielkopolskim (od 1935 roku) oraz Wysocku Wielkim (od 1937 roku). Pełnił funkcję dziekana dekanatu ostrowskiego. Po wybuchu II wojny światowej ks. Bartłomiej Piszczygłowa opuścił swoją parafię, ale powrócił do niej już w drugiej połowie września 1939 roku. W dniu 6 października 1941 roku został aresztowany przez władze niemieckie i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Stamtąd 30 października 1941 roku przetransportowany został do obozu koncentracyjnego w Dachau. Prawdopodobnie stamtąd – całkowicie wycieńczony – przewieziony został razem z tak zwanym „transportem inwalidów” do Hartheim, w Austrii, gdzie utworzono jeden z ośrodków eutanazji III Rzeszy. Tam został zamordowany w komorze gazowej 20 maja 1942 roku. Ks. Bartłomiej Piszczygłowa został upamiętniony w Odolanowie, z którym był najdłużej związany w czasie swojej pracy duszpasterskiej. Jego imię nosi jedna z tamtejszych ulic. Natomiast w kościele św. Marcina znajduje się tablica upamiętniająca jego męczeńską śmierć.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick