KAZIMIERZ ROGACKI

* 25.03.1929   + 11.06.2018
0

Kazimierz Rogacki był znanym kaliskim lekarzem. Urodził się 25 marca 1929 roku w
Kaliszu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w rodzinnym mieście
w 1949roku. Następnie studiował na Akademii Medycznej w Poznaniu, otrzymując w
1955 roku dyplom z wyróżnieniem. Uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej I i II stopnia
(1959, 1963) oraz medycyny społecznej (1978). W 1975 roku otrzymał tytuł doktora nauk
medycznych. Kazimierz Rogacki pracował jako chirurg w: Szpitalu Miejskim im. Strusia
w Poznaniu, Szpitalu Miejskim im. Przemysława II w Kaliszu (m.in. na stanowisku
ordynatora oddziału chirurgicznego), Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (jako ordynator
oddziału chirurgicznego). W latach 1978-1987 był specjalistą wojewódzkim w dziedzinie
chirurgii ogólnej. Był również wykładowcą w Szkole Pielęgniarek w Kaliszu (1960-1966)
oraz na licznych kursach chirurgicznych w Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu (w tym między innymi
na kursach metodycznych ordynatorskich i dydaktycznych). Opublikował czternaście
artykułów z dziedziny chirurgii w: „Pamiętnikach Zjazdowych Lekarzy Ziemi Kaliskiej”,
„Polskim Przeglądzie Chirurgicznym” i „Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa
Lekarskiego”. Kazimierz Rogacki był członkiem: Towarzystwa Chirurgów Polskich i
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był inicjatorem i założycielem Regionu
Wielkopolskiego, a następnie Poznańsko-Kaliskiego Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy (m.in. pełnił funkcję przewodniczący Zarządu Regionu). Zasiadał w
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (1990-1993) i Radzie Miejskiej Kalisza (1994-
1998). Odznaczony był m.in. Medalem 30-lecia PRL (1974), Medalem 40-lecia PRL
(1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1996) u odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza (2001). Zmarł 11 czerwca 2018
roku w wieku 89 lat. Pogrzeb odbył się 15 czerwca w Kościele oo. Franciszkanów w
Kaliszu. Krótko przed śmiercią Kazimierz Rogacki przekazał do Archiwum Państwowego
w Kaliszu cenne archiwalia. Były to zarówno materiały rodzinne, jak i własne. Te
pierwsze dotyczyły głównie ojca darczyńcy – Zenona Rogackiego. Były to m.in. dowody
tożsamości (np. paszport rosyjski), dokumenty związane z prowadzeniem zakładu
krawieckiego na Głównym Rynku w Kaliszu (umowy o naukę rzemiosła, protokół kontroli
Ubezpieczalni Społecznej w Kaliszu, ubezpieczenie pracownika, rachunki, likwidacja w
1951 r.). Do drugich należały materiały biograficzne darczyńcy, związane z nauką w
kaliskim Asnyku, studiami medycznymi, pracą zawodową w kaliskich szpitalach i
działalnością społeczną (m.in. w związku zawodowym lekarzy), a wśród nich medale i
odznaki honorowe jakie uzyskał (łącznie 81 jednostek z lat 1907-2015).

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick