JAN BAJOŃSKI

* 11.12.1888   + 09.04.1940
0

Jan Bajoński urodził się 11 grudnia 1888 roku w Raszkowie. Był synem Józefa (nauczyciela) i Anieli z Zielewskich. W 1909 roku zdał egzaminy dojrzałości w Gimnazjum Męskim w Ostrowie. W okresie nauki był aktywnym członkiem Towarzystwa Tomasza Zana. Następnie został studentem medycyny na uczelniach w Berlinie i Strasburgu. W 1916 roku uzyskał tytuł doktora medycyny ze specjalizacją w zakresie ginekologii i położnictwa. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Był lekarzem szpitala wojskowego w Belgii. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w Powstaniu Wielkopolskim, awansując do stopnia porucznika. W roku 1919 został przeniesiony do 16 pułku Ułanów Wielkopolskich, a następnie służył jako lekarz pułkowy na Froncie Litewsko – Białoruskim i w 14 pułku artylerii ciężkiej jako lekarz batalionu. Odznaczył się wielką walecznością, znajdując się zawsze w pierwszej linii bojowej pułku, za co awansowano go do stopnia majora i uhonorowano Orderem Virtuti Militari V klasy. Po skończeniu wojny i przeniesieniu do rezerwy Jan Bajoński podjął pracę w klinice na Uniwersytecie Poznańskim jako ginekolog–położnik. 21 czerwca 1928 roku uzyskał stopień docenta. Należał do Polskiej Korporacji Akademickiej „Lechia” i pełnił funkcję jej kuratora z ramienia uczelni. Był członkiem Komisji Lekarskiej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wiceprezesem Związku Lekarzy obwodu poznańskiego. Publikował w zakresie swojej specjalizacji lekarskiej. Był autorem około 50 prac naukowych. Po mobilizacji w dniu 24 sierpnia 1939 roku został przydzielony do wojskowego szpitala okręgowego nr 7. Po wybuchu II wojny światowej wraz ze szpitalem został ewakuowany z Poznania do wojskowego szpitala okręgowego nr 2 w Białowieży. Dzień po agresji sowieckiej, 18 września 1939 roku, został aresztowany przez Rosjan. Był więziony w Ostaszkowie i Kozielsku. Na wiosnę 1940 roku został przetransportowany do Katynia i rozstrzelany przez funkcjonariuszy NKWD. W 1943 roku jego ciało zostało zidentyfikowane pod numerem 2092 w toku ekshumacji prowadzonych przez Niemców. Przy zwłokach zostały znalezione krzyż i legitymacja Orderu Virtuti Militari, wizytówka, listy, pocztówki. Jego żoną była Józefa z domu Preibisz, z którą miał dwie córki: Zofię i Irenę. W 2007 roku decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej Jan Bajoński został awansowany pośmiertnie do stopnia podpułkownika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 roku w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick