Henryk Matuszczak

* 03.07.1927   + 22.08.1990
0

Henryk Matuszczak urodził się 3 lipca 1927 roku w Zdunach. Jego ojciec Leon był funkcjonariuszem Straży Granicznej. Matka Agnieszka zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Krotoszynie, gdzie w 1938 roku został członkiem drużyny harcerskiej, a rok później złożył przyrzeczenie. Po powrocie z ewakuacji w październiku 1939 roku zamieszkał z rodzicami u krewnych w Ostrowie. Rozpoczął dalszą naukę na tajnych kompletach. Za pośrednictwem kolegów nawiązał kontakt z ruchem oporu i 11 kwietnia 1943  roku został zaprzysiężony przez drużynowego Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej Bogdana Niesobskiego, otrzymując pseudonim  Lis. W październiku 1943 roku został skierowany do przymusowej pracy w warsztacie uczniowskim Fabryki Wagon. Z gronem pracujących tam harcerzy uczestniczył w akcjach sabotażu kolejowego polegającego na uszkadzaniu wagonów opuszczających fabrykę po naprawie. Wiosną 1944 roku został skierowany na konspiracyjny kurs  podoficerski Armii Krajowej. Od 27 września 1944 roku do stycznia 1945 roku pełnił obowiązki  drużynowego Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej. W dniach 23-27 stycznia 1945 roku pełnił służbę w Oddziale Ochotniczej Obrony Miasta. Od lutego uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Męskiego w Ostrowie, gdzie w 1948 roku zdały egzaminy dojrzałości. W okresie nauki, należąc do  V Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana, zdobywał kolejne stopnie, do stopnia Harcerza Rzeczypospolitej w 1947 roku. Po maturze rozpoczął pracę nauczycielską, od 1 lutego 1949 roku w Szkole Podstawowej w Czarnymlesie, a później w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowie. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1970 roku tytuł magistra pedagogiki. Pracę dyplomową napisał na temat działalności Szarych Szeregów w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu ostrowskiego. W późniejszym okresie pracował w Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie kontynuując jednocześnie pracę harcerską i zdobywając w 1977 roku stopień harcmistrza. Został powołany do Komisji Historycznej Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Publikował wiele artykułów poświęconych harcerskiej służbie w czasie II wojny światowej. Zbierał materiały na ten temat, współpracując z profesorem Edwardem Serwańskim. Do ostatniej chwili był czynnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego,  Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami i Medalem za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 22 marca 1990 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Bema w Ostrowie.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick