FRYDERYK KOEBCKE

* 14.10.1909   + 04.02.1969
0

Fryderyk Koebcke był wybitnym polskim naukowcem z dziedziny astronomii. Urodził się 14 października 1909 roku w Odolanowie. W październiku 1928 roku zapisał się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie studiował astronomię. Jeszcze w okresie studiów, w 1931 roku, został zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym UP jako asystent wolontariusz. Stopień magistra astronomii uzyskał w 1933 roku, a trzy lata później obronił rozprawę doktorską. W czerwcu 1936 roku wyjechał do Omska na obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca. Po wkroczeniu Niemców do Poznania uczestniczył w zabezpieczaniu majątku Obserwatorium. Mimo posiadania niemieckich korzeni stanowczo odmówił przyjęcia niemieckiego obywatelstwa, w związku z czym został deportowany do Generalnej Guberni. W 1942 roku dzięki pomocy swojego przedwojennego przełożonego, profesora Józefa Witkowskiego został zatrudniony w krakowskiej Stacji Astronomicznej. Na początku marca 1945 roku wrócił z rodziną do Poznania, gdzie organizował na nowo pracę Obserwatorium Astronomicznego UP. W latach 50-tych włączył się intensywnie do organizowania i budowy Astronomicznej Stacji Szerokościowej Polskiej Akademii Nauk w Borowcu. Był współtwórcą pierwszych w Polsce zegarów kwarcowych i nowoczesnej służby czasu. 20 grudnia 1954 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna przyznała mu za cały dorobek naukowy stanowisko docenta, a 26 marca 1959 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1958 roku został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w 1959 roku na prorektora ds. nauczania i w 1965 roku na prorektora UAM ds. nauki. Zajmował się również popularyzacją zagadnień naukowych. Po wojnie wydał kilka popularnonaukowych broszur astronomicznych. Prowadził odczyty, prelekcje i pokazy nieba. Z dniem 1 października 1962 roku został mianowany kierownikiem Obserwatorium Astronomicznego UAM. Tematyka badawcza w obserwatorium pod jego kierownictwem była kontynuacją badań okresu poprzedniego, rozszerzoną o zagadnienia związane z dynamiką sztucznych satelitów Ziemi. W okresie tym obserwatorium poznańskie brało udział w wielu międzynarodowych kampaniach obserwacyjnych w ramach programu Interkosmos. Funkcję kierownika pełnił do 1 października 1965 roku. Pod koniec zmagał się z ciężką chorobą. Mimo to pozostawał aktywny do ostatnich dni życia. Fryderyk Koebcke zmarł 4 lutego 1969 roku w Poznaniu, w wieku 59 lat.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick