Czesław Spasiewski

* 28.06.1934   + 02.08.2003
0

Czesław Spasiewski urodził się 28 czerwca 1934 roku w Bogufałowie, w powiecie ostrowskim  jako syn Wojciecha (z zawodu ślusarza) i Heleny z domu Janickiej. Wybuch II wojny światowej  uniemożliwił mu podjęcie edukacji w normalnym trybie. Zdobywał więc wiedzę na kompletach  tajnego nauczania, a po zakończeniu okupacji hitlerowskiej uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Ludwikowie oraz, od 1948 roku, do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał
w roku 1952. W latach 1952-1956 studiował na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Budownictwa. Specjalizował się w zakresie konstrukcji prefabrykowanych. Uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Po ukończeniu  studiów otrzymał nakaz pracy wraz ze skierowaniem do Zjednoczenia Budownictwa Wiejskiego w Bolesławcu na stanowisko inspektora kontroli technicznej. Po ukończeniu stażu przeniósł się do Wrocławskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budownictwa nr 1, pełniąc różne funkcje, od
kierownika zespołu obiektów poprzez głównego inżyniera rejonu budów aż po szefa produkcji na budowie Huty Miedzi w Legnicy, Fabryki Włókna Sztucznego we Wrocławiu oraz Zakładów  Tworzyw Sztucznych w Oławie. W 1960 roku zdobył uprawnienia budowlane. Pięć lat później podjął pracę we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa ,,Południe’’ zajmując stanowiska  szefa produkcji i działu wykonawstwa. W 1966 roku przeszedł do Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora i naczelnego inżyniera. Ze względów rodzinnych w 1967 roku postanowił wrócić w rodzinne strony. Przeniósł się do Ostrowa, podejmując zatrudnienie w Dyrekcji Budownictwa Rolniczego na stanowisku kierownika zespołu inspektorów nadzoru. Kolejnym miejscem jego pracy był, od 1973 roku,  Zakład Odazotowania Gazu w Odolanowie, gdzie był specjalistą do spraw budowlanych. Ostatnim przystankiem w jego karierze zawodowej (od 1975 roku) był Zakład Inwestycji i Budownictwa w Kaliszu. Zajmował tam stanowisko szefa działu nadzoru inwestycyjnego. W 1977 roku awansowany został do stopnia kapitana Wojska Polskiego. Ze względu na stan zdrowia w roku 1983 przeszedł na rentę chorobową. Interesował się sportem. Grał w brydża. Rodzinę założył z Mieczysławą z domu Grzęda. Małżeństwo to było bezdzietne. Czesław Spasiewski zmarł 2 sierpnia 2003 roku, w wieku 69 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick