CZESŁAW CIERNIEWSKI

* 06.04.1946   + 24.10.2013
0

Czesław Cierniewski urodził się 6 kwietnia 1946 roku w Krotoszynie. W latach 1953-1960 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. W 1970 roku ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie biochemii, a w 1971 roku w zakresie mikrobiologii na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii uzyskał w 1974 roku, a tytuł profesora w 1989 roku. Od 1998 roku był członkiem korespondentem PAN, a od 2010 roku członkiem rzeczywistym. W latach
2003-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN, a od 2007 roku był prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Był kierownikiem Katedry i Zakładu Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem licznych nagród, m.in. dwóch indywidualnych Nagród Naukowych Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 11 Nagród Naukowych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
stypendystą International Scholar of Howard Hughes Medical Institute, Nagrody im. J. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszą pracę wykonaną w kraju (2002) czy Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (2003). Prowadził bardzo aktywną działalność naukowo-organizacyjną. W latach 1989-1995 był  członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przewodniczącym Komisji do współpracy naukowej z USA. Był też przewodniczącym Komitetu
Biochemii i Biofizyki PAN. Prowadził współpracę międzynarodową z kilkunastoma ośrodkami i był kierownikiem kilkudziesięciu projektów naukowych międzynarodowych i krajowych. Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w renomowanych ośrodkach naukowych. Wyniki swoich badań przedstawił w 164 pracach opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jest autorem 30 prac przeglądowych i 8 patentów oraz 1 podręcznika. Wygłosił 18 wykładów plenarnych, a jego prace były cytowane około 1800 razy. Był wychowawcą wielu pokoleń studentów. Wypromował 25 doktorów nauk oraz był opiekunem naukowym w sześciu przewodach habilitacyjnych. Był członkiem Rady Społecznej przy Metropolicie Łódzkim oraz dyrektorem Instytutu Biologii Medycznej PAN. Wraz z żoną Teresą wychował dwie córki i dwóch synów. W wolnych chwilach był tenisistą, ogrodnikiem, miłośnikiem czytania, muzyki, historii i  podróży  po świecie. Zmarł 24 października 2013 roku. Pochowany został w Łasku.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick