DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Wiceprezydent Górski kontra "Nasz Rynek". Czy artykuły na jego temat mają coś wspólnego z kontrolą w Szkole Polsko-Kanadyjskiej?

Dwa artykuły w gazecie „Nasz Rynek” prowadzonej przez spółkę City News – to przyczynek do konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałek w ostrowskim urzędzie miejskim, podczas którego oświadczanie wydał wiceprezydent miasta Sebastian Górski. Odniósł się do publikacji na swój temat, ale także sugerował powiązania sprawy materiałów prasowych m.in. z urzędową kontrolą Szkoły Polsko-Kanadyjskiej w Ostrowie Wielkopolskim. O komentarz w sprawie poprosiliśmy redaktor naczelną miesięcznika Monikę Maciejewską oraz radnego Matusza Nycka, który do 28 lutego 2023 roku był prezesem spółki prowadzącej wydawnictwo. Do jego osoby w kontekście tej sprawy także odniósł się wiceprezydent miasta.

Poniżej publikujemy oświadczenia w sprawie zainteresowanych stron:

 

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do ostatnich artykułów publikowanych w „Naszym Rynku”, chciałbym odnieść się do ich treści. Są one – moim zdaniem – tendencyjne, pozbawione szerszego, także merytorycznego kontekstu, a przez to sugerują, że sytuacje w nich opisane są co najmniej czymś nowym, nadzwyczajnym, a przez to mogącym budzić kontrowersje. Informuję zatem, że żaden z przytoczonych przez redakcję wątków do takich nie należy, a odpowiedź na stawiane w nich tezy i pytania jest prosta i bezdyskusyjna.

Uczestniczenie przez urzędującego zastępcę prezydenta w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie jest niczym nowym. Funkcję tę pełnili zastępcy prezydenta: Stanisław Krakowski, Beata Podsadna, Marlena Maląg, Ewa Matecka – a od grudnia 2019 roku – jako wiceprezydent  – czynię to ja. Niezależnie od praktyk innych samorządów w tym obszarze, wszyscy członkowie komisji, muszą posiadać odpowiednie przygotowanie. W moim przypadku wymóg ten poparty jest nie tylko stosownym szkoleniem, które odbyłem przed objęciem funkcji przewodniczącego gminnej komisji, ale także dziesięcioletnią praktyką nauczyciela gimnazjalnego i wychowawcy młodzieży oraz kuratora społecznego w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przez blisko już 20 lat pracy w tym obszarze odbyłem szereg szkoleń m.in. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz zachowaniom ryzykownym.

Wszyscy członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów, zgodnie z zapisami ustawowymi, bez względu na pełnione funkcje, otrzymują równe, proporcjonalne do ilości posiedzeń, w których uczestniczą, wynagrodzenie.

Fakt nie ujęcia przeze mnie kwoty wynikającej z pracy w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oświadczeniu majątkowym za rok 2021 nie wynikał z chęci ukrycia tego przed opinią publiczną, a jedynie technicznym niedopatrzeniem, wynikającym ze zmiany wzoru formularza PIT-37. Nigdy nie miałem, nie mam i nie będę mieć powodów, aby świadomie pomijać ten czy inny wpis w składanym przeze mnie, od czasu objęcia funkcji p.o. dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury, oświadczeniu majątkowym.

Po zwróceniu mi uwagi przez Urząd Skarbowy na to zaniedbanie, dokonałem stosownej korekty oświadczenia. I ta sytuacja, wbrew insynuacjom Naszego Rynku, także nie jest niczym niespotykanym.

Stosowne korekty swoich oświadczeń majątkowych każdego roku dokonuje przynajmniej kilku urzędników Urzędu Miejskiego, w tym także radni miejscy. Takiej korekty, także w oświadczeniu za rok 2021, także po kilku miesiącach, dokonał radny Mateusz Nycek.

Nazwisko pana radnego przytaczam tu nie bez powodu, bo to właśnie nie kto inny jak Mateusz Jan Nycek, według wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego (stan na dzień 26 maja br.), figuruje jako prezes zarządu spółki CITY NEWS – wydawcy periodyku „Nasz Rynek”.

Publikacja artykułów w “Naszym Rynku” może być – w moim odczuciu – próbą nacisku w kontekście trwającego postępowania administracyjnego, które prowadzi Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie to efekt kontroli przeprowadzonej w 2022 roku, dotyczącej prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowej w Polsko-Kanadyjskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Bella, dla której organem prowadzącym była wówczas Fundacja Edukacji i Nauki. Zespół kontrolujący, czemu wyraz dał w stosownym protokole, stwierdził podczas przeprowadzania czynności nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji na kwotę 523 305,69 złotych.

Zarówno Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Bella, Fundacja Edukacja i Nauki oraz CITY NEWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wydawca „Naszego Rynku” mają swoje siedziby pod tym samym adresem, przy ulicy Kościuszki 21.

Ufam, że niezależnie od osobistej oceny tej sytuacji, przedłożone przez mnie wyjaśniania, do których poczułem się zmuszony, uznacie Państwo za wystarczające.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Górski

 

****************

 

Szanowni Państwo Redaktorzy,
Szanowna Redakcjo,

w nawiązaniu do publicznej wypowiedzi Pana Sebastiana Górskiego – zastępcy prezydenta miasta uprzejmie informuję, że od 1 marca 2023 r. nie jestem już prezesem zarządu City News Sp. z o.o. – wydawcy Czasopisma Nasz Rynek, rezygnację złożyłem w dniu 28 lutego 2023 r., natomiast procedury aktualizacji zapisów w KRS jak powszechnie wiadomo, trwają do 3 miesięcy.

W związku z powyższym informacje i sugestie wiceprezydenta Sebastiana Górskiego mają charakter pomówienia oraz nieuzasadnionego ataku osobistego, bez wcześniejszego zwrócenia się do mnie o weryfikację tej informacji – tym bardziej, że zamieściłem już wcześniej ją publicznie z końcem lutego na portalu społecznościowym Facebook (w publicznym komentarzu na pojawiające się wpisy innych osób).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o nierozpowszechnianie kłamliwej i mogącej naruszyć moje dobra osobiste informacji wiceprezydenta Sebastiana Górskiego. W razie pytań pozostaję do dyspozycji…

Dziękuję i pozdrawiam,
Mateusz Nycek

 

****************

 

W zakresie kwietniowej i majowej publikacji dot. wiceprezydenta Sebastiana Górskiego Redakcja dołożyła pełnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, kierując liczne i szczegółowe pytania do Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, a także bezpośrednio do Sekretariatu Wiceprezydenta.

W ten sposób wielokrotnie stworzono możliwość odniesienia się do spraw będących przedmiotem prac redakcyjnych, zgodnie z zasadą obiektywizmu i przedstawienia głosów, opinii i informacji wszystkich stron. Otrzymane z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego informacje i odpowiedzi w szerokim i szczegółowym stopniu uwzględniono w publikacjach, także dokładnie je cytując. Treść i podstawy publikacji zostały oparte na faktach wynikających z ogólnodostępnych w Internecie informacji, w tym oświadczeń majątkowych wiceprezydenta Górskiego.

Dodatkowo w przypadku ewentualnych zastrzeżeń faktycznych czy merytorycznych wiceprezydentowi Górskiemu przysługuje – zgodnie z art. 31a Prawa prasowego – możliwość przekazania do opublikowania bezpłatnego rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania. Po żadnej z publikacji (w tym sprzed miesiąca) wiceprezydent Sebastian Górski nie skorzystał z tego prawa i nie zgłosił takich elementów.

Natomiast w zakresie wyrażonych pytań czy opinii – biorąc pod uwagę, że w Polsce ani nigdzie na świecie nie ma obowiązku bycia wiceprezydentem – osoba dobrowolnie podejmująca się pełnienia wysokiej funkcji publicznej, szczególnie jednej z kilku najwyższych w mieście, powinna mieć świadomość, że jej zachowania finansowe, formalno-prawne, czy etyczne będą podlegać publicznej weryfikacji i ocenie, w tym kontroli prasowej.

Wypowiedzi urzędującego wiceprezydenta miasta odnoszące się do struktury zarządczej spółki, będącej m.in. wydawcą Czasopisma Nasz Rynek, w tym sugestie personalne (zresztą nieaktualne i nieprawdziwe) – noszą znamiona nieuprawnionej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej, wolność prasy oraz niespotykanych w standardach demokratycznych ataków na media oraz próby wywarcia presji i zastraszania osób je tworzących.

Z pozdrowieniami,
Redakcja Naszego Rynku

Napisz do autora

Komentarze (4)
 • MP
  Mateo Piccolo

  poniedziałek, 29 maja, 2023

  Kto trafił oczko z tą sprawą dotyczącą adresu z ulicy Kościuszki? W karty ktoś przegrać musi by wygrać mógł ktoś.

  Odpowiedz
  • W
   Weronika

   sobota, 23 września, 2023

   Przepraszam, czy mógłby Pan rozwinąć? O jaką sprawę chodzi?

   Odpowiedz
 • W
  Wacław

  wtorek, 30 maja, 2023

  „Nasz Rynek” – oszczędzę słów temu periodykowi, który wygląda jak organ prasowy PiS.

  Odpowiedz
 • W
  Weronika

  sobota, 23 września, 2023

  Przepraszam, czy mógłby Pan rozwinąć? O jaką sprawę chodzi?

  Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz