W czwartek rusza narodowy spis ludności. Sprawdź, o co zostaniesz zapytany!

4
materiały promocyjne Głównego Urzędu Statystycznego
Za kilka godzin rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zbieranie informacji na temat mieszkańców Polski zaplanowano na termin od 1 kwietnia do 30 czerwca. Spis jest obowiązkowy i nieodpłatny, a zebrane dzięki niemu informacje trafią do Głównego Urzędu Statystycznego. Na wlkp24.info opisujemy, jak będzie przebiegał.

Jak informują urzędnicy odpowiedzialni za jego przeprowadzenie, „zaplanowany na 2021 rok Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego”.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?

  • Osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Co w przypadku, gdy nie mam dostępu do Internetu?

Jeśli dokonanie samospisu nie jest możliwe m.in. z powodu braku dostępu do Internetu bądź urządzeń, które to umożliwiają, przepisy pozwalają na to, by wyznaczone urzędu udostępniły pomieszczenie i urządzenia z przeznaczeniem do przeprowadzenia spisu. Są to:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Wyjątek od reguły

Dopiero w szczególnie uzasadnionych przypadkach rachmistrzowie spisowi będą kontaktować się z mieszkańcami telefonicznie bądź osobiście, aby pomóc w podaniu niezbędnych informacji. Należy zdawać sobie sprawę, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

Jakie informacje będą zbierane w ramach narodowego spisu ludności?

Kancelaria Sejmu podała w zapisach uchwały, jakiego rodzaju informacje będą zbierane od mieszkańców Polski w ramach spisu. Podzielono je na kilka kategorii. Dotyczą one następujących danych:

Charakterystyka demograficzna:
1) płeć;
2) wiek;
3) adres zamieszkania;
4) stan cywilny;
5) kraj urodzenia;
6) kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna:
1) bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo);
2) lokalizacja miejsca pracy;
3) rodzaj działalności zakładu pracy;
4) zawód wykonywany;
5) status zatrudnienia;
6) wymiar czasu pracy;
7) rodzaj źródła utrzymania osób;
8) rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:
1) samoocena niepełnosprawności;
2) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
3) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1) okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
2) miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) miejsce zamieszkania rok przed spisem;
4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
5) rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
6) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
7) kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających
czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
3) wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
2) tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
2) stan zamieszkania mieszkania;
3) własność mieszkania;
4) liczba osób w mieszkaniu;
5) powierzchnia użytkowa mieszkania;
6) liczba izb w mieszkaniu;
7) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
8) rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
10) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
11) stan zamieszkania budynku;
12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
14) liczba izb w budynku;
15) własność budynku;
16) liczba mieszkań w budynku;
17) rok wybudowania budynku.

Kolejne informacje na temat mieszkańców Polski przekażą prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego ministrowie odpowiedzialni za poszczególne zagadnienia, jak finanse, edukacja, szkolnictwo wyższe, praca, rodzina, cudzoziemcy, informatyzacja.

Ile kosztuje spis?

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest nieodpłatny, ale obowiązkowy. Mieszkańcy Polski nie będą zatem musieli zapłacić za udział w nim podczas wypełniania dokumentów. Nie oznacza to jednak, że nie będzie kosztował.

Z budżetu państwa na jego organizację zostanie przeznaczonych 386 mln zł. Największa część tej kwoty będzie wydana w 2021 roku (342 mln zł).

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na prace spisowe na lata 2019-2028:

  • rok 2019 – 12 mln zł,
  • rok 2020 – 23 mln zł,
  • rok 2021 – 342 mln zł,
  • rok 2022 – 9 mln zł,
  • lata 2023-2028 – 0 zł.

Jak długo potrwa spis i gdzie można go dokonać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa trzy miesiące. Rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy się – 30 czerwca.

Aby wziąć udział w spisie w formie online, należy skorzystać ze strony internetowej spis.gov.pl.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick