Unijne dofinansowanie na dokształcanie

0
W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków unijnych programu wspierania szkolnictwa zawodowego. Za ponad 3 mln zł Powiat Ostrowski sfinansuje za to różnorodne formy dokształcania umiejętności uczniów.

,,Kompleksowy Program Rozwoju Kształcenia Zawodowego Młodzieży w Powiecie Ostrowskim’’, na dofinansowanie którego umowę podpisano 3 stycznia 2018 r. w Poznaniu, jest projektem komplementarnym związanym z rozbudowywanym Centrum Kształcenia Praktycznego.

‘’To kolejna dobra informacja dla szkół technicznych. Otrzymaliśmy już dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część tzw. twardą, inwestycyjną. Zależy nam jednak nie tylko na wybudowaniu obiektu, wyposażeniu, ale by było to tętniące życiem miejsce także po zakończeniu godzin lekcyjnych. To będzie oznaczać efektywne wykorzystanie Centrum, dlatego tak ważna jest realizacja projektu miękkiego’’ powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Program realizowany jest w ramach poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.125.172,15 zł, a kwota dofinansowania 2.812.654,93 zł.

Przedmiotem projektu jest realizacja programu wspierającego kształcenie zawodowe
w powiecie ostrowskim, którego wprowadzenie przyczyni si
ę do podniesienia wiedzy
kompetencji przez 621 uczniów oraz 30 nauczycieli do ko
ńca roku 2019. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 27.12.2019

‘’Zadania projektowe podzielone są na jednostki (6 szkół biorących udział w projekcie tj.
ZST-E CKU, ZST, ZSB-E, ZSU, ZSE, ZSP CKU) i skupia
ć się będą na wsparciu uczestników projektu poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w formie szkoleń i kursów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, staży zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców, doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także na wsparciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji’’
powiedział Marcin Woliński Dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia

oraz wzmacnianiu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zwiększa dostępność do dobrej jakości edukacji, daje szansę uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To projekt, który zdecydowanie służy podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak. Władze Powiatu reprezentowali Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Roman Pacholczyk oraz Donata Kupczyk Skarbnik Powiatu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick