DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Świadczenie „Mama 4+”

Świadczenie „Mama 4+”

„Mama 4+” jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym finansowanym z budżetu Państwa. Ma ono na celu zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinie.

Kto może pobrać świadczenie?

  1. Przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat)
  2. Może zostać przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci
  3. W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci, świadczenie przysługuje ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci
  4. Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium kraju przez co najmniej 10 lat
  5. Wniosek mogą złożyć także obywatele państw członkowskich UE, którzy posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP

Jaka będzie wysokość świadczenia?

  1. Gdy osoba pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, „Mama 4+” będzie uzupełniać pobierane już świadczenie do kwoty 1100zł brutto
  2. Gdy osoba nie pobiera żadnego świadczenia, wysokość „Mama 4+” będzie wynosić równe 1100zł brutto

Przed przyznaniem świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada sytuację dochodową danej osoby.

Gdzie złożyć wniosek?

  1. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku
  2. Należy złożyć wniosek, a do niego dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
  3. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję i nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego

WNIOSEK O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI OSOBISTEJ, RODZINNE, MAJĄTJKOWEJ I MATERIALNEJ

Napisz do autora

Noworodki