DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Jak uzyskać 500+ ?

Jak uzyskać 500+ ?

1. Świadczenie 500+ mogą otrzymać rodzice dziecka do 18 roku jego życia. Przysługuje ono rodzinom z minimum dwojgiem dzieci. 500zł otrzymuje się na drugie i każde kolejne dziecko.

2. Jeśli dochód rodziny wynosi mniej niż 800zł, świadczenie otrzymuje się także na pierwsze dziecko. 1200zł przysługuje rodzicom, którzy wychowują dziecko niepełnosprawne.

3. Świadczenia nie będą przyznawane rodzinom, które mieszkają poza granicami kraju mimo posiadania polskiego obywatelstwa.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać co roku w miejscu zamieszkania. Kiedy składać wnioski?

5. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

6. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

7. Gdy wniosek zostanie złożony w październiku, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

8. Gdy wniosek wpłynie w listopadzie, wypłata nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

9. Wniosek można złożyć za pośrednictwem internetu, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl Profilu Zaufanego, PUE ZUS, poprzez bankowość elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w gminie.

Napisz do autora

Noworodki