Rząd rozdał dotacje na inwestycje. Ostrów Wielkopolski został z niczym [PEŁNA LISTA PROJEKTÓW]

30
Wizualizacja rozbudowy szpitala w Pleszewie / fot. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości opublikowali listę dofinansowanych zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W naszym regionie dotacje otrzymały wszystkie powiaty oraz Kalisz. Ostrów Wielkopolski nie otrzymał ani złotówki na żadne z trzech projektów, które złożył.

Wszystkie powiaty w regionie oraz Kalisz jako miasto otrzymały dotacje na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyjątkiem jest Ostrów Wielkopolski, który nie otrzymał ani grosza, choć wnioskował o pieniądze na trzy zadania:

 1. Przedszkole i żłobek przy ul. Dobrej.
 2. Centrum sportowo-treningowe “Za parowozownią”.
 3. Północna rama komunikacyjna (II etap).

O decyzji poinformowano w środę. Kiedy opublikowano listy dofinansowanych inwestycji dla poszczególnych gmin, powiatów i miast, trwała sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. W jej trakcie prezydent miasta Beata Klimek odniosła się do wyników naboru. – Zgłoszone przez nas projekty wpisywały się w rozwój miasta i wpisywały się w założenia wsparcia oferowanego w ramach RFIL. Z przykrością muszę państwa poinformować, że Ostrów otrzymał zero złotych na te trzy projekty. Mówię o tym dlatego, że w kontekście tak prowadzonego wsparcia dla lokalnych inwestycji w ramach programów rządowych, bezcenne okazuje się wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którego korzystamy, realizując wszystkie potrzebne dla mieszkańców inwestycje w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego – podkreśliła.

Prezydent zapewniła mieszkańców, że wszystkie trzy inwestycje zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat mimo faktu, iż samorząd nie otrzymał dotacji od rządu.

W ramach drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było do podziału 1,65 mld zł. W pierwszym naborze rozdzielono 4,35 mld zł.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji w całym regionie, które otrzymały dofinansowanie (choć nie wszystkie w kwotach, o które wnioskowały). Tabele zostały podzielone według powiatów, a inwestycje opisane według nazw samorządów, których dotyczą. Wyszczególniliśmy również kwoty zawarte w rządowym zestawieniu z podziałem na: szacowany koszt inwestycji, wnioskowaną przez samorząd kwotę dotacji oraz wysokość przyznanego przez rząd dofinansowania.

Powiat ostrowski

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Gmina Odolanów: Budowa letniej sceny (scena i taras 980,418 m3) i zaplecza socjalnego w Parku Natury w Odolanowie, budowę ścieżek pieszo-jezdnych obsługujących projektowany

obiekt, budowę tarasu nad istniejącym zbiornikiem wodnym oraz wyposażenie budynku w instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu organizacji przedstawień, koncertów oraz imprez plenerowych.

1,2 mln zł 0,9 mln zł 0,9 mln zł
2. Gmina Odolanów: Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wym. 22×44 m o nawierzchni syntetycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie wraz z tablicą informacyjną, koszami na śmieci, utwardzeniem z kostki betonowej, ogrodzeniem terenu, wyposażeniem boisk (bramki, kosze, słupki) oraz 10 urządzeniami siłowni zewnętrznej. W obrębie boiska przewidziano pola gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę (niewymiarowe). 6,2 mln zł 0,4 mln zł 0,4 mln zł
3. Gmina Przygodzice: Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym.

Inwestycja obejmować będzie budowę: przedszkola dwuoddziałowego (2 sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym, szatniowym, kuchnią, jadalnią, pomieszczeniami towarzyszącymi i gabinetem medycznym), żłobka dwuoddziałowego (2 sale dydaktycznych ze strefami leżakowania, zapleczem sanitarnym, szatniowym, aneksem  kuchennym i pomieszczeniami towarzyszącymi), łącznika, placu zabaw oraz zagospodarowania terenu i wyposażenie obiektu.

8,4 mln zł 3 mln zł 1 mln zł
4. Gmina Raszków: Budowa 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej (w Jankowie Zaleśnym, Jaskółkach, Ligocie, Grudzielcu). Zakres prac obejmuje: mechaniczne wykonanie koryta, warstw rozsączających i podbudowy, dostawa i montaż trawy syntetycznej, bramek, budowa ogrodzenia wraz z piłkochwytami, budowa energooszczędnego oświetlenia płyty boiska, zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej i wyposażenia obiektu. 1,6 mln zł 1 mln zł 1 mln zł
5. Powiat ostrowski: kompleksowa modernizacja energetyczna Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp. (ul. Tomczeka 34) wraz z systemem wentylacyjnym. 2,8 mln zł 2,5 mln zł 1,3 mln zł

 

Powiat ostrzeszowski

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Gmina Mikstat: Budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3,3 mln zł 1,3 mln zł 1,3 mln zł
2. Powiat ostrzeszowski: Montaż instalacji fotowoltaicznych w domach pomocy społecznej na terenie powiatu, szkołach, budynku starostwa (o mocach: DPS Kobyla Góra – 40 kW, DPS Kochłowy – 35 kW, DPS Marszałki – 50 kW, ZS nr 1 – 50 kW, ZS nr 2 -50 kW oraz 20 kW, I LO – 25 kW, SOSW – 25 kW, starostwo – 32 kW. 1,45 mln zł 1,4 mln zł 1,3 mln zł

 

Powiat krotoszyński

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Powiat krotoszyński: Realizacja II i III etapu modernizacji szpitala (koncentracja rozproszonych usług medycznych w celu poprawy ich jakości):
1. Adaptacja budynku pod potrzeby ZOL i ZOP.
2. Dostosowanie lądowiska komórek oddziałów szpitalnych i diagnostyki obrazowej w starej części oraz ich doposażenie (rezonans, urządzenia do hemodializy, aparat RTG, respiratory, endoskopy i inne).
3. Modernizacja systemu grzewczego, stropodachu, stolarki, oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej.
15 mln zł 15 mln zł 9 mln zł

 

Powiat pleszewski

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Gmina Dobrzyca: Budowa sali wiejskiej w Karminie (szatnia, kotłownia, toalety, pomieszczenia kuchenne, techniczne, socjalne, sala dla 100 osób) w sąsiedztwie boiska sportowego, strefy wypoczynku z placem zabaw i siłownią zewnętrzną, szkoły i kościoła. Utwardzony zostanie teren wokół. 2,4 mln zł 2,4 mln zł 1,4 mln zł
2. Powiat pleszewski: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym. Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz o. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powstaną: sala operacyjna, sale nadzoru poznieczuleniowego, zaplecze opieki okołooperacyjnej, stanowiska intensywnej terapii, izolatka. Rozbudowany zostanie o. Gin. i Położnictwa (dodatkowe sale izolacyjne dla pacjentek w ciąży). 12 mln zł 11 mln zł 6 mln zł

 

Powiat jarociński

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Powiat jarociński: Budowa drogi gminnej przy drodze S11 w Cielczy z drogą w Wilkowyi (dł. 1,717 m)wraz z ciągiem pieszo-rowerowy, odwodnienie drogi. 7,5 mln zł 7,5 mln zł 3,3 mln zł

 

Powiat kępiński

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Powiat kępiński: Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w SPZOZ w Kępnie (powiększenie go do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego). 9,6 mln zł 7,7 mln zł 5,5 mln zł

 

Powiat kaliski

  Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Gmina Blizanów: Modernizacja i rozbudowa SUW w Jastrzębnikach (wymiana pompy głębinowej, rurociągu tłocznego, armatury, zestawu pomp, rurociągów tech. wew. i zew., aeratora centralnego, remont obudowy, modernizacja poziomego filtra odżelaziającego, budowy nowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m3 , montaż dmuchaw, pompy do płukania złoża filtracyjnego, budowa nowych rurociągów dla uzbrojenia zbiornika wyrównawczego, remont budynku SUW i montaż paneli fotowoltaicznych. 1,4 mln zł 1,4 mln zł 700 tys. zł
2. Gmina Blizanów: Przebudowa drogi gminnej położonej w centrum Szadki (400 mb): poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,5 m, budowa kanalizacji deszczowej, korekta skrzyżowań z drogą powiatową. 400 tys. zł 400 tys. zł 230 tys. zł
3. Powiat kaliski: Przebudowa drogi Piotrów – Zagorzyn (0,967 km): poszerzenie jezdni o pas szer. 1,5 m przeznaczony dla ruchu rowerów oraz na części budowę ciągu pieszo-rowerowego. 450 tys. zł 270 tys. zł 270 tys. zł
4. Gmina Szczytniki: Przebudowa dróg gminnych w Szczytnikach, Popowie, Radliczycach (dł. 2,385 km): wykonanie nawierzchni asfaltowej, utwardzenia pobocza tłuczniem, budowa chodnika (dł. 0,26 km). 890 tys. zł 500 tys. zł 500 tys. zł

 

Miasto Kalisz

Rodzaj inwestycji Szacowany koszt Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Budowa połączenia ul. z Łódzką w Kaliszu (II etap od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej): budowa drogi (dł. 636 m) o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe, drogi serwisowe (dojazd do posesji przyległych), zatoki autobusowe, dwa ronda, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych. 12,3 mln zł 12,3 mln zł 6 mln zł
sebastian.matyszczak@tvproart.pl

30 KOMENTARZE

  • 18
   14

   “Popierać nie przeszkadzać” – Kaczyńskiemu, Obajtkowi, Glapińskiemu, Sasinowi, Banasiowi i innym “kryształom pisowskim”?!
   Nie od dziś pisowcy traktują Polskę jak prywatny folwark.
   Kradną ale się dzielą (z Rydzykiem)?!

 1. 20
  14

  pis DZIELI SPOŁECZEŃSTWO I DZIELI PIENIĄDZE – ALE OBAJTKI I SASINY ORAZ SZUMOWCY – BIORĄ LEWĄ KASĘ – A DLA SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH BRAK PIENIĘDZY ! cHAMSTWO I POPULIZM – ŻENADA I OBŁUDA

 2. 13
  5

  Kompleksowa modernizacja energetyczna Bursy Szkolnej w Ostrowie Wlkp. (ul. Tomczeka 34) wraz z systemem wentylacyjnym- 1,3 mln.

  • 7
   8

   W tytule jest “Ostrów Wielkopolski”. Powiat ostrowski to zupełnie inna jednostka administracyjna różniąca się także nazwą. Kiedy w innych artykułach piszemy “Ostrów Wielkopolski”, informacje dotyczą miasta. Gdy piszemy o tym, co dzieje się w gminie, zaznaczamy, że chodzi o “gminę Ostrów Wielkopolski”. Kiedy piszemy o powiecie, używamy sformułowań “powiat ostrowski” albo “starostwo powiatowe”. To nie jest clickbait. To jest kwestia nazewnictwa i w tym przypadku jesteśmy konsekwentni. Również w tym artykule.

 3. 17
  15

  A ta nieudolna minister edukacji jak jej tam Maląg, i następny Pisowiec Dera nic nie wywalczyli dla swojego miasta?! Nieroby dwa bez pojęcia i bez kręgosłupa moralnego!

  • A tak o Chlebowskim – spadochroniarzu w ZNTK – jaki zdolny w zarządzaniu, co?
   Czy czasem na fikcyjnym etacie nie jest zatrudniony jego kompan p. Drzewiecki z spotkań na cmentarzu? Tak myślę, dlaczego niema pieniędzy na wypłaty dla robotnika. Taki zdolny ten Chlebowski, pewnie w wycieraniu potu z czoła. PAMIĘTACIE ?

 4. 9
  2

  Niedługo, jeśli UE ne zablokuje, spłynie do Polski fala środków unijnych. Do dużych dotacji będzie trzeba dołożyć wkład własny. Ostrow z nich nie skorzysta, nie dlatego że PiS nie da, a dlatego że zadłuża się dziś do tego stopnia budując różne pomysły wyborcze, że kiedy będzie kasa do wzięcia, to my będziemy spłacać długi z dochodów własnych, a reszta która zostanie po zapłaceniu raty, pójdzie na bieżące utrzymanie np nowej hali (ok. 1mln rocznie), aquaparku (2-3 mln rocznie), odkrytego basenu (0,5 mln rocznie) , parku wodnego na Rejtana też pewnie ok. 0,5 mln, o takich drobiazgach jak tężnie, fontanna, domy seniora, synagoga, stadiony, orliki, place zabaw już nie wspominam. A przecież jeszcze dokładamy do szkół i przedszkoli, remontujemy coraz bardziej zapuszczone ulice itd itp Będziemy z zazdrością patrzeć na inne samorządy sięgające po środki unijne i do 2045 roku będziemy w czarnej d… To nam szykuje obecna władza w mieście. Cieszmy się pajace, na płacz przyjdzie pora.

  • 3
   2

   “Chłop błądzi gdy Baba rządzi” mamy “przyjazny Ostrów”! HALO Wy, wyborcy Przyjaznego Ostrowa Wlkp. – kogo żeście wybrali; podsumujcie ‘swoich’ wybrańców !!!

  • 2
   1

   Co się dziwić, jeśli naszym miastem rządzą zasadniczo przybysze. Początkowo był wiceprezydent ‘wędrus’ z Sanoka; obecnie ” ‘pociąg’ z Jarocina wjeżdża na tor pierwszy”. Po prostu obcy rządzą w Ostrowie Wielkopolskim i to są skutki.

 5. A to nam się władza w mieście rozbestwiła. Zatraciła instynkt samozachowawczy. Zamiast rozedrzeć szaty, stwierdzić, ze szeregu inwestycji przez taką decyzję rządu nie zrealizuje, chwali się, że i tak wszystko co zapowiedziała zrobi. To jest argument dla władzy PiS. “No to po co wam kasa? Kiedy macie na wszystko?” Na dodatek prezydent mówi, że zamiast pieniędzy z budżetu państwa, weźmie z Unii. Zapomina tylko przypomnieć mieszkańcom, ze te z Unii to kredyt, który trzeba będzie zwrócić. To takie sprytne, prawda?

 6. Hahaha No trzeba było wybrać pisiora a nie Urbaniaka który jedyne co robi to bilbordy z życzeniami. Pisior czy nie oni są tacy sami wszyscy z ta różnica że ten pisior byłby wasz. Macie wiec nauczkę ze grać trzeba na wszystkie frontu z korzyścią dla siebie. Ideami nikt się nie naje.

 7. Jak Pani prezydent myśli już o tym gdzie dalej będzie robić karierę po upływie kadencji a głośno o tym, to się nie dziwię . Do polityki idą ludzie tylko po to aby się ustawić i swoje rodziny .Nie dla obywateli to tylko biznes!!!

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick