Pół miliona na wymianę kopciuchów. W urzędzie leży 45 zaległych wniosków

0
Obok Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa także Jarocin włącza się po raz kolejny w akcję dotowania wymiany starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy tej gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie, bo z początkiem marca rusza kolejna edycja programu "Wymień piec". Tegoroczne wsparcie to 500 tys. zł, a więc o 100 tys. zł więcej niż rok temu.

Cel programu jest dokładnie taki sam, jak w każdym innym mieście, w którym wprowadzono podobny program – to poprawia jakości powietrza. Gminy Jarocin nie omija problem smogu. Zmniejszenie tzw. niskiej emisji oraz ograniczenie produkcji zanieczyszczeń poprzez palenie w starych piecach węglowych ma wpłynąć na polepszenie warunków życia.

Maksymalna wysokość dotacji dla gospodarstwa domowego może wynieść 6 tys. zł i zostać przeznaczona na wymianę starego pieca na paliwo stałe (m.in. węgiel, drewno i miał) oraz wymianę na proekologiczne źródła ciepła, a więc na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła bądź ogrzewanie gazowe.

CZYTAJ TEŻ: Prawie 1,5 mln zł na wymianę “kopciuchów” w 2021 roku. Urzędnicy pokazują, że jakość powietrza się poprawia

Wnioski można składać w urzędzie miejskim od 1 do 31 marca. Jako pierwsze będą brane pod uwagę dokumenty z poprzednich lat, które spełniły wymogi formalne, ale nie otrzymały dotacji. Następnie mają być rozpatrywane wnioski dotyczące strefy rewitalizacji, a później te, które obejmują pozostałe lokalizacje.

Trudno powiedzieć, czy wszyscy ubiegający się w tym roku o dofinansowanie, otrzymają pieniądze, bo w urzędzie leży 45 niezrealizowanych wniosków z ubiegłego roku. Wszystkie kwalifikują się do realizacji. Osoby, które je przedłożyły, muszą teraz potwierdzić ich aktualność. W przeciwnym przypadku nie zostaną one uwzględnione. Aby przyspieszyć procedurę, urzędnicy chcą weryfikować wnioski w trakcie trwania naboru nowych. W kwietniu i maju mają zostać podpisane umowy z osobami, których dokumenty zakwalifikowały się do otrzymania gminnego wsparcia.

Jak podkreśla magistrat, “osoby, którym przyznana zostanie dotacja, zgodnie z podpisaną umową, będą zobowiązane wymienić stary piec na proekologiczne źródło ciepła do końca października”. Po wymianie należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia”. Zanim pieniądze zostaną wypłacone, przeprowadzone będzie kontrola z urzędu potwierdzająca wykonanie wskazanego zakresu prac.

CZYTAJ TEŻ: Fałszywe banknoty w obiegu! Policja ostrzega

W ciągu ośmiu ostatnich lat (do 2019 roku) wymieniono z pomocą dotacji ponad 110 nieekologicznych pieców na terenie gminy Jarocin. Kosztowało to urząd ponad 200 tys. zł. W kolejnych latach pula pieniędzy przeznaczona na realizację tego programu znacznie wzrosła. Tylko w 2019 roku przeznaczono na ten cel kolejnych 200 tys. zł, a w 2020 roku kwota wyniosła 400 tys. zł. W dwóch ostatnich latach wymieniono 91 pieców (31 w 2019 roku i 60 w 2020 roku). W 2021 roku z pieniędzy z budżetu gminy ma zostać zrealizowanych kolejnych ponad 80 wymian tzw. “kopciuchów”.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe,
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Skąd można pobrać wniosek?

 1. W biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Gdzie można złożyć wniosek?

 • W biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
 • pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu dokumentów do urzędu. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po jego zakończeniu nie zostaną rozpatrzone.

materiały UM Jarocin
sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick