Podatki 2018. Kilku współwłaścicieli, jedna opłata

7
15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawki podatku są takie same jak w 2017 roku. Nowością jest jednak to, że decyzje podatkowe w tym roku otrzymali wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Ma to miejsce również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

W myśl zapisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych decyzje podatkowe muszą otrzymać wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. – W świetle przepisów podatkowych jesteśmy zobligowani do dostarczenia decyzji podatkowych do każdego ze współwłaścicieli, nawet jeśli są małżeństwem – tłumaczy Monika Idzikowska, kierownik referatu podatków i opłat lokalnych w jarocińskim magistracie. Decyzje współwłaścicieli jednej nieruchomości posiadają jeden numer identyfikacyjny, tą samą kwotę podatku, a także  ten sam indywidualny numer rachunku. Fakt, że przesłane zostały dwa lub kilka blankietów nie oznacza, że trzeba będzie zapłacić podatek dwa lub więcej razy. –  Zapłata podatku przez jednego współwłaściciela całkowicie zwalnia z opłaty podatku od nieruchomości drugiego współwłaściciela. Jedna nieruchomość to jedna opłata – wyjaśnia Monika Idzikowska. A co w przypadku, kiedy podatek zostanie opłacony w podwójnej wysokości przez dwóch współwłaścicieli?  –  W takich sytuacjach nadpłata będzie podlegała zwrotowi – informuje Monika Idzikowska.

Przypominamy, że jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność należy uregulować jednorazowo w terminie pierwszej raty, a więc do 15 marca 2018 r.

Ponadto prosimy o dokładne sprawdzenie numeru rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej, ponieważ każda decyzja posiada indywidualny numer, na który należy dokonywać płatności. Taka forma płatności obowiązuje już od roku 2011.

redaktor wlkp24.info
maciej.parysek@tvproart.pl

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick