Oglądaj Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

7
O godzinie 9.00 radni Ostrowa Wielkopolskiego spotkają się w ramach 53. Sesji Rady Miejskiej. Podjęte zostaną uchwały w sześciu punktach. Tradycyjnie, zapraszamy do śledzenia sesji na żywo na antenie Telewizji Proart oraz za pośrednictwem portalu wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniających w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2022 roku.

V Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2021/2022.

VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII Interpelacje i zapytania radnych.

VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025,
4. zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,
5. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
6. zmiany uchwały Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

7 KOMENTARZE

  1. Brawo radny Śliwiński, wypowiedź na temat pieniactwa Trzcińskich w punkt. Są wyroki sądów dot.osób,które ciągłymi zapytaniami publicznymi paraliżują pracę instytucji. Może należałoby pozwać p. Trzcińskich. Sugeruję też ograniczenie czasu wystąpień. Trzcińska przegięła ignorując prośby przewodniczącego Rady.

  2. Ostrów… Biedna mieścina! Ja pitolę jakich radnych wybraliście? Serio? Jak można przyklasnąć gołosłownemu pitoleniu przeciw konkretom i dokumentom. Rząd próbuje robić z nas baranów, a w waszym mieście radni swoich wyborców. Nie każdy zainteresowany jest problemem zwierząt. Rozumiem. Ale żeby pozwalać na roztrwanianie nie swoich pieniędzy? Żenada. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości? Komu te bajki?

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick