DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Oglądaj Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

O godzinie 9.00 rozpocznie się LX Sesja rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Radni pochylą się nad kolejnymi tematami i podejmą uchwały w jedenastu punktach. Sesję pokażemy NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV Projekt rewitalizacji kwatery wojennej Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

V Oświadczenie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjny.

VII Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za roku 2022.

VIII Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2022 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

IX Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

X Interpelacje i zapytania radnych.

XI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
3. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
4. powołania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
5. zmiany Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
6. przekształcenia Przedszkola nr 16 Koszałek – Opałek przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wielkopolskim,
7. przekształcenia Przedszkola nr 13 Sindbad przy ul. Krotoszyńskiej 171 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema przy ul. Bema 30 w Ostrowie Wielkopolskim,
8. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
9. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna.

XII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XIII Wolne wnioski i informacje.

XIV Zakończenie obrad

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz