OGLĄDAJ NA ŻYWO XXXVI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

2
Zapraszamy do oglądania na żywo XXXVI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Telewizji Proart i na wlkp24.info. To pierwsze po wakacyjnej przerwie obrady tego samorządu. Początek transmisji o 9.00.

„To mogą być długie obrady”. Takie zapowiedzi słychać w kuluarach. Wiele jednak zależy od tego, czy radni zdecydują się na burzliwe dyskusje, z czego słynął w tej kadencji ostrowskiego samorządu miejskiego, czy bez przedłużających się rozmów przejdą do głosowań.

CZYTAJ TEŻ: Nowe święto państwowe? Radni Ziółkowski i Nycek włączają się do apelu i zachęcają innych

Bez względu na to, czeka na radnych lista 20 punktów, które zawarto w porządku obrad. Niewykluczone, że po dłuższej przerwie radni zgłoszą interpelacje. Ile ich będzie i czego będą dotyczyć? O tym przekonamy się jeszcze przed południem.

Z pewnych rzeczy przed rozpoczęciem sesji wiadomo tyle, że radni będą procedować m.in. nad zmianami uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, uchwałą w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim i nad zmianami w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

Początek sesji o 9.00. Transmisję można śledzić w Telewizji Proart i na wlkp24.info.

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
IV Informacja o udziale Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w projekcie WARNIK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji,
V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXXIV do XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VII Interpelacje i zapytania radnych.
VIII Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
3) zmiany uchwały nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zmienionej uchwałą nr XXVI/306/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej,
5) zmiany uchwały nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
6) zaliczenia drogi w rejonie ul. Kujawskiej do kategorii dróg gminnych,
7) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
8) zmiany uchwały XI/144/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
9) zmiany uchwały Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim  przy ul. Limanowskiego 17,
10) utworzenia Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim,
11) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2021/2022,
12) zmiany uchwały nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,
13) skargi na Prezesa Zarządu Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

2 KOMENTARZE

  1. PANIE KOSTKA jak PAN twierdzi ze kiedyś było3zł a teraz jest 2zł wynika z tego że jest taniej .TO DLACZEGO OD MIESIĘCY PARKING STOI PUSTY PANIE PREZYDENCIE, a ludzie nie mają gdzie parkować sam sobie PREZYDENCIE ODPOWIEDZ.

  2. Pan Kostka postanowił dołączyć z długością nosa do Pinokia. Owszem było kiedyś 3 złote, ale za cały dzień parkowania. Teraz firma woła za godzinę. Kiedy były pogrzeby, albo ktoś powiedział parkingowemu że na cmentarz, to nie płacił. Teraz parking stoi pusty, a Wysocka jest oblężona prawie do Paderewskiego. Tak władze miasta dbają o dochód prywatnej firmy kosztem mieszkańców.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick