OGLĄDAJ NA ŻYWO! Radni będą głosować nad budżetem w wyremontowanej sali sesyjnej [WIDEO]

6
Fot. fanpage prezydent Beaty Klimek
Zapraszamy do oglądania obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która rozpocznie się w poniedziałek 30 grudnia o godz. 10.00 w wyremontowanej sali sesyjnej przy ostrowskim urzędzie. Radni będą podejmować szereg ważnych uchwał z tą kluczową na czele, a więc z projektem budżetu na 2020 rok. Transmisja będzie dostępna w Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info.

To będzie najważniejsza sesja w tym roku, bo decyzje, jakie podczas niej zapadną, będą rzutować na cały przyszły rok. Najważniejszym punktem XVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego będzie podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

To właśnie w tym dokumencie będą zawarte postanowienia finansowe na przyszły rok, ale już wiadomo, że nie będzie to sesja ani łatwa, ani krótka, ani przyjemna. Dlaczego? Ponieważ jednym z kolejnych punktów będzie głosowanie nad zaciągnięciem kredytu, który ma pokryć m.in. częściowe zadłużenie miasta w przyszłym roku. Jego wysokość ma się zamknąć maksymalnie do kwoty 16 mln zł.

Być może prace umili radnym powrót do wyremontowanej sali sesyjnej. To oznacza koniec obrad w Forum Synagoga.

OGLĄDAJ NA ŻYWO XVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Proponowany porządek obrad

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z XVI, XVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V Sprawozdanie z realizacji w latach 2017 – 2018 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2018”.
VI Interpelacje i zapytania radnych.
VII Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
3) ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
5) uchwały budżetowej na 2020 rok,
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2020,
7) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim,
8) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,
10) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Kazimierza Grześkowiaka,
11) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy dr Tadeusza Jankowskiego,
12) nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Konwaliowej,
13) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok,
14) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok,
15) zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr LIII/621/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
16) zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIV/189/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
17) zmiany uchwały Nr XVII/201/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/414/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,
18) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020.
VIII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX Wolne wnioski i informacje.
X Zakończenie obrad.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

6 KOMENTARZE

  1. Drobna uwaga, radni dostali poprawkę do budżetu z której wynika kredyt 20 mln nie 16. Ale co tam, 4 mln w lewo czy w prawo.

  2. Teraz Śliwiński opowiada ze powiat przeglosowal budzet jednoglosnie , ze opozycja nie utrudniala. Panie Sliwinski w powiecie rzadzi dobry gospodarz Pawel Rajski a w miescie populistka Beata Klimek

  3. Sliwinski wnosi tez o przesuniecie pieniedzy z ochrony srodowiska na wyposazenie hali. A pamiec mam dobrą i pamietam ze hala za 32 miliony to mial byc koszt calkowity hali. Wyposazeniem nie mialy byc trybuny tylko kosze bramki czy inne. Skandal

  4. Dzisiejsza sesja jest farsą .Zachowanie Pani Prezydent skandaliczne. Zamiast słuchać radnych opozycji, którzy zostali wybrani przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego to na tyłach sali razem z prezesami spółek urządza śmiechy i szyderstwa a na dodatek się obżera. Bardzo nie ładnie.

  5. zawsze mówiłem , że ta kobieta nadaje się do kuchni a nie do rządzenia. Obżeranie się na sesji ala Pawłowicz te je zagrania pod publiczkę, podśmiechiwanie jak wypowiadaja się ci, którzy nie akceptują jej warcholstwa. Torzyński mówi, że wybrał ją lud. Wybrał bo naopowiadała ludowi jak to będzie zajebiście. Naopowiadała jak to nam Ostrów swietnie urządzi. Zapomniała jednak powiedzieć, że na kredyt, że podwyższy podatki a rodzice dzieci w żłobkach zapłacą jak za zboże..

    • Radny Torzyński zapomniał powiedzieć, że większość w radzie wynika nie z woli wyborców, a z podkupienia pani Eli Grochowskiej, startującej z listy PiS, która za to dostała stołek w prezydium rady. Taka sytuacja. Jak widać zdrada popłaca.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick