Od poniedziałku rusza rekrutacja do szkół średnich

0
Fot. Wnętrze Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
W najbliższy poniedziałek 17 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 10 placówek na terenie powiatu ostrowskiego przygotowało na rok szkolny 2021/22 dla przyszłych uczniów (ok. 1 600) 51 oddziałów. Oferta edukacyjna jest zróżnicowana począwszy od kierunków humanistycznych, a na ścisłych i branżowych kończąc.

Absolwenci szkół podstawowych od 17 maja będą mogli składać dokumenty o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W powiecie ostrowskim przygotowują się na prawdziwe oblężenie. Potencjalnie w murach 10 placówek może rozpocząć naukę od września ok 1 600 osób nie tylko z terenu tego powiatu, ale także ościennych.

W tym roku podania będzie można składać za pomocą systemu elektronicznego w związku z pandemią koronawirusa. Taka forma rekrutacji jest prowadzona na terenie powiatu od lat, ale składanie dokumentów tą drogą jest nowością. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/ostrow. Wnioski na stronie naborowej zostaną udostępnione momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Etapy składania dokumentów

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca.
  • Od 23 do 30 lipca do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • Uwaga! W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymagane jest także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 2 sierpnia do godz. 14.00.

Jak informują przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni musi poinformować o tym dyrektora szkoły do 20 sierpnia do godz. 15.00. “Należy wskazać przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września” – informuje Janusz Grzesiak ze starostwa.

Nieprzedłożenie do 24 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

W ramach postępowania rekrutacyjnego zostanie także przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick