Jarocin. Śródmieście zmieni się nie do poznania

0
źródło: jarocin.pl
O planowanych utrudnieniach w ruchu, ilości miejsc parkingowych i wyglądzie zrewitalizowanego Śródmieścia Jarocina będzie można porozmawiać podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców. Odbędzie się ono w „Kamienicy Kultury” na jarocińskim rynku.

Tematyką będzie największa inwestycja, przed jaką stoi samorząd. Realizacja drugiego etapu ogromnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina” to część rozłożonego w czasie na trzy lata projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” o wartości 273 mln zł. Jego realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 136 mln zł unijnej dotacji.

CZYTAJ: Dostali na rewitalizację 5 mln zł więcej. Teraz wydadzą ponad 14 mln zł [WIZUALIZACJE]

Jedną z głównych zalet realizacji tej inwestycji w centrum będzie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jarocinie, mieszkańcy przez wiele lat wnioskowali o przebudowę systemu kanalizacji. Głównie z uwagi na częste awarie sieci oraz podtopienia piwnic budynków. Inwestycja w centrum miasta to część szeroko zakrojonego projektu.

Oprócz rozdziału sieci kanalizacyjnej i wymiany sieci wodociągowej, powstaną nowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych oraz tereny zielone. Podczas spotkania, które zaplanowano na wtorek 4 lutego na godz. 17.00 omówione zostaną: organizacja ruchu, bilans miejsc parkingowych przed i po realizacji inwestycji, bilans zieleni, skład gatunkowy nowych nasadzeń, elementy małej architektury, w tym fontanna, oprawy oświetleniowe, itp.

CZYTAJ: Zagrają ponownie dla Marcelka! W niedzielę rusza Krotoszyńska Puszka Szczęścia

Drugi etap rewitalizacji Śródmieścia obejmuje swoim zakresem: Rynek, ul. Kościelną, ul. Św. Ducha (od Rynku do rzeki Lipinki), ul. Targową, ul. Łąkową, ul. Wodną (od ul. Śródmiejskiej do rzeki Lipinki), ul. Szpitalną, ul. Śródmiejską, ul. Hallera, ul. Wolności, ul. Barwickiego, ul. Wąską, ul. Małą, ul. Krótką, ul. Paderewskiego (od ul. Wrocławskiej do Kościoła Chrystusa Króla), ul. Dąbrowskiego (od ul. Wrocławskiej do wysokości budynku nr 10), ul. Wrocławską (od Rynku do wysokości budynku nr 65).

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick