GDDKiA ma postawić ekrany akustyczne. Jest decyzja w sprawie hałasu przy S11

0
Marszałek Województwa Wielkopolskiego nałożył na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek postawienia ekranów akustycznych w ciągu drogi S11, czyli obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Temat ten powraca jak bumerang, a wielu mieszkańców okolicznych posesji od lat zabiega o zmniejszenie hałasu w tamtym miejscu.

Rok temu informowaliśmy na łamach naszego portalu o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mowa o hałasie dobiegającym z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Mieszkańcy zwłaszcza osiedla Pruślin od lat zabiegają o ekrany akustyczne, które zagłuszyłyby uciążliwy hałas.

CZYTAJ: Rusza postępowanie ws. hałasu z obwodnicy Ostrowa. Będą ekrany akustyczne na Pruślinie?

Wiemy, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję i nakłada na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek postawienia ekranów akustycznych. Mają być zlokalizowane wzdłuż odcinka drogi od km 400+000 do km 413+040. Ekrany mają mieć od 85 m do 500 m długości i do 6 m wysokości. Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych poinformowała, że termin wykonania tej inwestycji to 5 lat „uzasadniając to skomplikowanym i dużym zakresem prac, koniecznością zapewnienia finansowania zadania oraz sytuacją na rynku branży budowlanej”. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przychylił się do tej decyzji.

Decyzję Marszałka poprzedziły pomiary hałasu, które przeprowadzono na trasie S11 „Przeprowadzone w ramach „Analizy…” pomiary oraz obliczenia wykazały występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej, zarówno w porze dnia, jak i nocy. Najwyższe wartości przekroczeń wykazane na elewacjach budynków nie przekroczyły 7 dB. W celu ochrony akustycznej najbliższej zabudowy mieszkalnej w „Analizie…” oraz uzupełnieniach zaproponowano dwa warianty realizacji przedsięwzięcia. Wariant I zakłada budowę nowych oraz rozbudowę istniejących ekranów akustycznych. Wariant ten pozwoli na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu  oraz zakłada dodatkowe 2 dB skuteczności projektowanych zabezpieczeń akustycznych. Wariant II zakłada budowę nowych oraz rozbudowę istniejących ekranów akustycznych z zastosowaniem oktagonów. Wariant ten pozwoli na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu bez uwzględnienia dodatkowego marginesu, zaproponowanego w wariancie I. Po analizie przedmiotowej dokumentacji tutejszy Organ stwierdził, iż najkorzystniejszym pod względem ochrony akustycznej jest zaproponowany w przeglądzie ekologicznym wariant I, w ramach którego zostaną wybudowane nowe ekrany akustyczne, a także wydłużone i/lub podwyższone zostaną istniejące ekrany” – czytamy w dokumencie.

CAŁOŚĆ DOKUMENTU MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick