Rusza postępowanie ws. hałasu z obwodnicy Ostrowa. Będą ekrany akustyczne na Pruślinie?

8
Na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego można znaleźć obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mowa o hałasie dobiegającym z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, a GDDKiA ma podjąć działania zmierzające do „ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, na nieruchomości położone wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego) od km 400+000 do km 413+040”.

To szansa na szczęśliwy finał batalii o montaż ekranów akustycznych przy S11 w pobliżu osiedla Pruślin, mówią ostrowscy urzędnicy. To kolejny etap sprawy ciągnącej się od kilku lat. Władze miasta popierały mieszkańców w walce o zmniejszenie hałasu i przekonanie GDDKiA do zamontowania ekranów. – Niemal od 3 lat, wspieramy Radę Osiedla „Pruślin” i naszych mieszkańców podejmując liczne interwencje we właściwych instytucjach. Obwieszczenie to konkretny odzew i działanie na rzecz poprawy obecnej sytuacji. Teraz jest czas na składanie uwag i wniosków. Wszystkie pisma w tej sprawie, które trafiły do ostrowskiego urzędu od mieszkańców, były na bieżąco, z pismem przewodnim prezydenta miasta, przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Niemniej warto, by ostrowianie je jeszcze raz skierowali do Urzędu Marszałkowskiego – wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Termin na wnoszenie wniosków za dwa tygodnie. Pisma można składać do 21 lipca włącznie. Można to zrobić wybierając jeden z trzech sposobów:

 • w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat – X piętro, pokój nr 1048),
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska – al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
 • w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dsr.sekretariat@umww.pl.

Pełna treść dokumentu zamieszczonego na stronach UMWW

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu – na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, na nieruchomości położone wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego) od km 400+000 do km 413+040.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, X piętro, pokój nr 1041).

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat – X piętro, pokój nr 1048)

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska – al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dsr.sekretariat@umww.pl.

Uwzględniając wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także zmiany w funkcjonowaniu Urzędu (praca zdalna), zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczności nie możemy zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tj. od dnia 7.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r. włącznie.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

8 KOMENTARZE

 1. A co z mieszkańcami, którzy mają obok zakłady, tiry pod oknem i ciągły hałas, do tego jeszcze co drugie słowo na K…, używane przez pracowników. Nikt nas nie pytał o zdanie, czy sąsiad ma prawo prowadzić uciążliwą działalność! Z jakiej racji takie osoby parkują na cały dzień pod oknami, jeżeli nie jest to ich działka. Czy nie powinny mieć parkingu, zanim otworzą taką działalność? Sto razy mniej uciążliwa jest ta obwodnica, niż zakład pracy koło domu! Z chęcią się zamienimy, bo nam jakoś nikt nie chce wybudować akustycznych ekranów!

 2. Na początku chcieli obwodnicy bo za duży ruch na mieście teraz jak mają obwodnicę to hałas. W czterech literach się nie dogodzi. Wiecznie coś nie pasuje.

  • Na powiatowych drogach jest gorszy hałas przy skrzyżowaniach gdy samochody z pełnym gazem ruszają i rozpędzają się …ale niestety ekrany montuje się tylko na krajówkach.

 3. To jeszcze zrobić porządek z nawalającą kuźnia po nocach, której hałas niesie się przez pół Ostrowa i będzie super. Ale tego problemu pewnie nikt nie dostrzega.

  • Dostrzegamy… hałas nawet na Gorzyckiej ale jesteśmy nikim … Na szczęście noce chłodne więc okna zamkniete i można spać

  • Szanowna Pani Klimek. Cudownie że od 3 lat wspiera Pani Osiedle Pruslin. Tylko to Pani między innymi otwierała obwodnicę Ostrowa. W każdym szanujący się mieście w tym kraju przy drogach wlotowych do miasta są ekrany. Już nie mówię o obwodnicach gdzie jest oblig. Prosze ze swoimi radnymi poświęcić tydzień i zobaczyć ulice Odolanowską, Grabowską, Krotoszyńską, Kaliska przy wylocie na Kalisz, Strzelecka itd. I proszę mi wierzyć że tam też jest dramat.

 4. Wprowadzić darmową akcję dla mieszkańców Ostrowa,którym przeszkadza hałas- zaopatrzyć ich w „koeki” do uszu i po kłopocie .

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick