Fałszywe e-maile ze „skarbówki”. Nie otwieraj tego załącznika!

1
Fot. Taskin Ashiq / Unsplash
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, przedszkola, szkoły, firmy i wiele innych instytucji na terenie Wielkopolski otrzymują od jakiegoś czasu fałszywe e-maile z informacjami o zamiarze wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy.

Wiadomości e-mail o podobnej treści zawierają załączniki w formacie „*.rar”, które mogą stanowić zagrożenie dla komputerów. Nie wolno rozpakowywać załącznika „dokumenty.rar”, ponieważ zawiera on szkodliwy kod – przestrzegają pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, którzy na swojej stronie internetowej zamieszczają treść podejrzanych e-maili, jakie coraz częściej trafiają do gminnych ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli, szkół, firm i wielu innych instytucji działających na terenie Wielkopolski.

Poniżej zamieszczamy treść e-maila, przed którym ostrzega Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu (pisownia oryginalna):

„Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar). Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick