DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Czy Beata Klimek otrzyma absolutorium? Dziś sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego [OGLĄDAJ NA ŻYWO]

O 9.00 rozpocznie się IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. 

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie.
II Przyjęcie porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
V Interpelacje i zapytania radnych.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1. udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania,
a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2023
b) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2023
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,
a) przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
3. absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,
4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,
5. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
6. zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis,
7. przyjęcia „Strategii Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego z perspektywą do roku 2030+”,
8. zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
9. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
10. określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023,
12. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023,
13. zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2024-2026,
14. zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023.
VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII Wolne wnioski i informacje.
IX Zakończenie obrad.

Oglądaj na żywo czerwcową sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Napisz do autora

Komentarze (3)
 • R
  realista

  czwartek, 20 czerwca, 2024

  Otrzyma – inaczej nowe wybory więc to pewne

  Odpowiedz
  • M
   Mieszkaniec

   czwartek, 20 czerwca, 2024

   Nie otrzymała.

   Odpowiedz
  • Z
   zatroskany

   czwartek, 20 czerwca, 2024

   Jakie nowe wybory? Doucz się.

   Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz