Co z pałacem w Mojej Woli? Fundacja wydała oświadczenie

2
Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody wydała oświadczenie w związku z decyzją starostwa powiatowego o odmowie wywłaszczenia pałacu w Mojej Woli (gmina Sośnie).

Przedstawiciele fundacji złożyli odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, które – ich zdaniem – było konieczne, aby zapewnić pałacowi w Mojej Woli ochronę materialną i prawną. Uwagi rozpisano i wyjaśniono w dziewięciu punktach.

>> Jesteśmy też na Facebooku. Polub nasz fanpage! <<

W oświadczeniu, które zostało w tej sprawie wystosowane, czytamy, że starostwo “nie zadało sobie trudu, aby ustalić wartość aktualnego i faktycznego zadłużenia właściciela objętego hipoteką. Zdaniem autorów pisma, odniesiono się wyłącznie do wpisu hipoteki w księdze wieczystej, której “wartość może nie odzwierciedlać faktycznego zadłużenia. Na podstawie samej księgi wieczystej nie da się określić jego aktualnej wysokości”.

Autorzy oświadczenia mają też m.in. obawy dotyczącej ewentualnej spłaty hipoteki przez starostwo, w momencie kiedy nieruchomość trafiłaby do Skarbu Państwa, a więc pod zarządzanie lokalnego samorządu, który zajmowałby się nią właśnie z ramienia SP. “(…) co do zasady, Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego powinna nabyć wywłaszczaną nieruchomość bez obciążającej ją hipoteki. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne oznacza pozbawienie wierzyciela hipotecznego przysługującego mu prawa”.

CZYTAJ TEŻ: Patowa sytuacja pałacu w Mojej Woli

Przedstawiciele fundacji są zdania, że za podjęciem decyzji o wywłaszczeniu, przemawia fak, że “spółka, która jest właścicielem pałacu, znajduje się w upadłości. Nie ma ona więc jakichkolwiek możliwości sfinansowania choćby prac zabezpieczających zabytek”. Ich zdaniem, zrealizowanie prac zastępczych, o których informowało starostwo, nie doprowadziłoby do polepszenia stanu pałacu. “Zastępcze wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych, spowoduje finansowe obciążenie Skarbu Państwa. Czyni to zupełnie bezpodstawnym argument Starosty, wskazujący, iż przeciwko wywłaszczeniu przemawia narażenie Skarbu Państwa na straty finansowe. Nadto takie podejście Starosty jest pozbawione logiki w kontekście konieczności poniesienia wydatków na zastępcze wykonanie prac zabezpieczających lub robót budowlanych przez ten sam podmiot – Skarb Państwa. Podkreślenia wymaga fakt, że skoro – jak twierdzi Starosta – wartość hipoteki pałacu przewyższa wielokrotnie wartość całej nieruchomości, wyegzekwowanie od właściciela należności z tytułu wykonania remontu zastępczego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będzie bezskuteczne i z całą pewnością takie właśnie działanie – narazi Skarb Państwa na starty finansowe”.

Całość oświadczenia publikujemy poniżej.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick