Co dalej z “zamachem”? Prezydent Kalisza wydał oświadczenie

11
Trwa burza związana z pomysłem powiększenia Kalisza o sześć gmin z terenu trzech powiatów. Pomysł wywołał skrajne emocje. Jedni popierają takie rozwiązanie, inni stanowczo mu się sprzeciwiają. Tymczasem prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński opublikował na stronie miasta oświadczenie w tej sprawie.

W poniedziałek pisaliśmy o pomyśle powiększenia Kalisza o Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Blizanów, Gołuchów, Żelazków i Godziesze Wielkie. Z ust niektórych przeciwników padły mocne słowa. Kilku włodarzy uważa, że to “zamach”. Wielkie emocje wokół pomysłu władz Kalisza spowodowały, że prezydent miasta wydał oświadczenie opublikowane na stronie miasta. Publikujemy je także poniżej.

„Zamach” na powiat ostrowski?! Kalisz dzieli aglomerację

Oświadczenie prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego
Po pierwsze, wszystkie nasze działania realizowane są w sposób zaplanowany. Najpierw projekt uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wejdzie pod obrady Rady Miejskiej na najbliższej sesji.

Ma on charakter intencyjny, a to oznacza, że radni wyrażą w nim wolę dalszych prac nad zmianą granic miasta. Jeśli to nastąpi, roześlemy uchwałę do wszystkich zainteresowanych gmin.

Żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Jesteśmy już natomiast po posiedzeniu Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, która jednogłośnie zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie.

Jeśli radni przegłosują uchwałę na sesji, będziemy mogli rozesłać ją do wszystkich zainteresowanych gmin i rozpocząć prace nad przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami Kalisza.

Chcę poznać zdanie mieszkańców w tej sprawie. Będę prosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w ogóle chcą zmiany granic i włączenia części terytorium sąsiednich gmin do naszego miasta.

Po drugie, nie rozumiem reakcji wójtów i burmistrzów ‒ już na przełomie 2015 i 2016 roku do wszystkich wysłałem moje gorące zaproszenie do rozmów na ten temat, a także moje prośby, pytania o możliwości współpracy i wspólnego budowania wielkiego ośrodka miejskiego w Kaliszu.

Nasze gminy: Blizanów, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Żelazków wraz z Kaliszem, w przypadku konsolidacji, mogłyby stać się największą gminą w Wielkopolsce i jedną z największych w kraju
– przekonywałem wtedy. Nowy, większy Kalisz byłby bardziej atrakcyjny ekonomicznie dla inwestorów, przedsiębiorcy mieliby do dyspozycji większą przestrzeń, pozwalającą na najlepsze usytuowanie swojego biznesu. Samorząd zyskałby także 5-letnią premię budżetową za połączenie gminy miejskiej z wiejskimi. Tak stało się w przypadku Zielonej Góry, która w swe granice włączyła okoliczne gminy ‒ podkreślałem.

Te słowa, i inne zapewnienia, zwłaszcza o pełnym poszanowaniu potencjału ludzkiego oraz materialnego, wysokich kompetencji i wiedzy ludzi z poszczególnych gmin, zapewnieniu transportu wewnętrznego na tych terenach, wysłałem wtedy do wszystkich.

Widzę ogromne korzyści dla mieszkańców tych terenów, z których wielu uczy się i pracuje w Kaliszu. Otrzymałem wiele głosów poparcia dla tego projektu, m.in. od mieszkańców Wolicy, którzy uważają, że taka fuzja to korzyści dla obu stron (m.in. tanie przejazdy komunikacją miejską, dostępność kultury i bardzo dobrej edukacji na każdym poziomie nauczania).
Przypomnę, że wtedy dialog podjął ze mną tylko Pan Sylwiusz Jakubowski, wójt Żelazkowa, i zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Żelazków na temat wyrażenia woli ewentualnego połączenia w jeden organizm miejski gmin Żelazków i Kalisz.

Przy okazji przypomnę też, że inne rozmowy na tematy ewentualnej współpracy z sąsiadami w innych dziedzinach kończyły się fiaskiem. Mam tu na myśli PKS (do dziś jego działalność leży w gestii miasta Kalisza). To samo dotyczy obwodnicy. Stanowisko wójtów i burmistrzów w tej sprawie było jednoznaczne: droga powinna przebiegać przez tereny miejskie Kalisza, w żadnym wypadku przez nasze.

Natomiast kiedy zlikwidowano więzienie w Kaliszu, i zostaliśmy z pustym budynkiem, a nowoczesne więzienie ma powstać w ościennej gminie, przyjąłem to z godnością i trzymam kciuki za realizację.

Pytam zatem, gdzie tu jest zaskoczenie, o którym mówią wójtowie
i burmistrzowie, skoro w 2016 roku wyszedłem z zaproszeniem do rozmów (pismo w załączeniu)? Dlaczego wtedy moja prośba i wola współpracy nie spotkała się z pozytywną reakcją? Zapraszałem do rozmów w oficjalnych pismach i wielokrotnie nieoficjalnie. Nie zaskakiwałem, tylko szczerze mówiłem, że jeśli wójtowie ościennych gmin nie otworzą mi drogi do rozmów, będę zmuszony pójść za rozwiązaniem takim, jakie miało miejsce w Rzeszowie. Rozmawiałem niejednokrotnie z włodarzami sąsiednich gmin o powiększeniu terenu Kalisza.

Teraz zachęcam radnych, by przegłosowali uchwałę intencyjną, co pozwoli nam na rozpoczęcie prac, czyli przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Kalisza. Zwłaszcza że procedura jest złożona. Najpierw Rada Miejska Kalisza może (ale nie musi) wyrazić swoją wolę zmiany granic. Następnie trzeba będzie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Kalisza, a także zwrócić się o opinie w tej sprawie do rad gmin objętych wnioskiem.

Wniosek Rada Miejska Kalisza składa za pośrednictwem wojewody, i z jego opinią, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Jest on rozpatrywany w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Ostateczną decyzję, po zaopiniowaniu prze właściwego ministra, podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia

Dodam, że nie jesteśmy pierwszym miastem, które chce poszerzyć swoje granice. Wiele miast w ostatnich latach tak uczyniło, wspomnę tylko Rzeszów, Opole, a nawet pobliski Konin.

Kończąc, pragnę podkreślić, że nie interesują mnie przepychanki, tylko współpraca. Powtarzam: Nasz rozwój, to Wasz rozwój. To jest nasz wspólny cel. Zyskamy wszyscy.

Nie obrażam się na rzeczywistość, ani na wójtów oraz burmistrzów, którzy
w przypadku obwodnicy, więzienia, i innych spraw pilnują swoich interesów. Ale też robię swoje. Jak Państwo wiedzą, zostałem wybrany przez mieszkańców Kalisza i reprezentuję ich interesy.

Staram się współpracować w ramach AKO ze wszystkimi miastami sąsiednimi, które czerpią z tej współpracy garściami. Ale przede wszystkim pilnuję interesów Kaliszan. I to Im pozostawiam ocenę czy dopełniłem wszelkich starań, aby Kalisz rozwijał się dynamicznie.

Chciałbym też rozwiać wątpliwości jakoby zabiegi o rozwój Kalisza były podyktowane liczbą radnych bądź wiceprezydentów. Liczbę radnych ustala przy każdych wyborach wojewoda po porozumieniu z komisarzem wyborczym, nie w oparciu o liczbę osób korzystających z miasta, a tylko w oparciu o liczbę obywateli ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Nieprawdą jest też, że stanowisko prezydenta zależy od liczby ludności. Te uregulowania zawiera w szczegółach Ustawa o samorządzie gminnym.

Pozostawiam moje działania ocenie mieszkańców i realizuję wraz z moimi zastępcami, to, co zapowiedziałem w wyborach: zabiegam o rozwój miasta. Jest wiele osób, które nam w tym nie pomagają. Ale jest więcej takich, które nam pomagają.

Niech każdy zabiega o dobro swoich miejscowości, nie zapominając o innych.

Z poważaniem
Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

 

Fot. Fanpage Miasta Kalisza

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

11 KOMENTARZE

 1. 4
  1

  Cebularzu precz z łapami od Powiatu Ostrowskiego. Zależy wam na utrzymaniu miasta jako 100 tysięczne, z względu na ilość radnych których będzie mniej jak miasto się wyludni. obecnie Kalisz liczy 101 tyś i ciągle was ubywa. I oto chodzi Sapińskiemu. Politycy z Ostrowa do pracy żeby nie bylo zapóżno. Może Powiększyć Ostrów o niektóre miejscowości bo inaczej Kalisz nas wchłonie zanim sie zorientujemy.

  • Gdyby nie to że Nowe Skalmierzyce Twardo, Stanowczo Odmawiają i się sprzeciwiają Kaliszowi to już dawno byłoby po ptakach… My się nie oszukujmy, nasza Gmina jest Przedmurzem Ostrowa. Wiele osób pragnę przypomnieć G. Sapińskiemu jeździ do pracy i szkoły do Ostrowa, nie wiem jak rozkłada się to procentowo – ale Nowe Skalmierzyce są zdecydowanie bardziej pro-ostrowskie. Cebulorz włożył kij w mrowisko nie znając naszej historii i nie rozumiejąc relacji. Chwała Pani Burmistrz ! Boję się co będzie jak Pani zabraknie w naszym mieście.

 2. 3
  1

  Już nam dość Kalisz zabrał. Ciągle coś zabierają. Nie dajmy się. A może tak powiększyć Ostrów Wielkopolski i włączyć Kalisz do Ostrowa Wlkp. Czytam że, pan prezydent Kalisza rozmawia z mieszkańcami Kalisza a dlaczego nie rozmawia z mieszkańcami gmin które chce włączyć. No chyba nie można rozwijać się na cudzy koszt, zabierać komuś co już jest zrobione. Nigdy nie lubiłam Kalisza a teraz to mi się potęguje.

 3. Aglomeracja to przeciwwaga dla Poznania w rozdziale Kasy. Po to była robiona. Brak aglomeracji spowoduje spadek Ostrowa i Kalisza do rangi ośrodka subregionalnego jak Konin Piła i Leszno. Miasta te rozwijały sie zdecydowanie wolniej od aglomaracji Kalisko ostrowskiej bo dostawały mniej kasy. No ale to Kalisz. Inny stan świadomości.

 4. A ja bym chciał tak na koniec zaapelować do mieszkańców Ostrowa. To jest pomysł Prezydenta Kalisza a nie samch mieszkańców. My nie chcemy waszych ziem bo i po co , my wam tez nie chcemy niczego oddawać. Ogólnie widać po takich akcjach jakie prostactwo, nienawiść, małomiasteczkowość i buractwo z was wychodzi drodzy sąsiedzi. Pozdrawiam gorąco Ostrów.

  • Hę?
   To już nie odpowiada się za własne wybory? Ostrów wam wybrał takiego prezydenta? Rozumiem że nie chcecie nam zabrać ale zabierzecie wbrew własnej woli? Czy ty nas pozdrawiasz i jednocześnie obrażasz? My też pozdrawiamy prostacki, zawistny, małomiasteczkowy i buracki (cebularski) Kalisz i wszystkich logicznie myślących
   P.S. Serio to chyba wszyscy jesteśmy za tym byśmy byli jednym 350tyś miastem, ale jednak w Ostrowie troszkę inaczej to sobie wyobraziliśmy

  • Wy Cebulorze to już odjechaliście totalnie… Co Wy potraficie zbudować? Cały przemysł sami sobie rozwaliliście, Kalisz to ruina, tylko sklepy i markety.

 5. stary czytaj cała sprawe ze zrozumieniem ” po takich akcjach jakie prostactwo, nienawiść, małomiasteczkowość i buractwo z was wychodzi drodzy sąsiedzi” kalisz zabrał juz kilka wiosek z powiatu ostrowskiego kilkanascie lat temu i nadal chce grabic wiec bedziemy sie burzyc i walczyc !!!!!!!!!!!!!!

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick