Budżet województwa uchwalony. Na co wydadzą 2 mld zł?

1
Fot. Pixabay
25 radnych było za, a 11 przeciw projektowi budżetu województwa wielkopolskiego na 2021 rok. Sejmik przegłosował uchwałę. Przyszłoroczny plan finansowy opiewa na 2 mld zł wydatków i zamknie się deficytem obliczonym na 366,6 mln zł.

– To jest budżet dobrze skonstruowany. Jest proinwestycyjny, elastyczny, ambitny i solidarnościowy – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Proinwestycyjny i deficytowy, bo dziura fiskalna powiększy się o 366,6 mln zł. W czasach pandemii i wielu problemów samorządów fakt, że budżet się nie bilansuje, nie jest żadną nowością, mówią samorządowcy.

Planowane w 2021 roku dochody mają wynieść 1 646 890 950,48 zł, a wydatki 2 013 488 663,48 zł. Takie kwoty stają się faktem przynajmniej na papierze, bo w poniedziałek radni sejmiku większością głosów (25 do 11) przegłosowali projekt uchwały budżetowej.

To pierwszy budżet województwa opracowywany w czasach pandemii koronawirusa. Twórcom planu finansowego trudno było zatem oszacować ostateczne skutki ekonomiczne, które może przynieść walka z COVID-19. Dodatkowo od 2021 roku będą obowiązywać nowe przepisy (tzw. estoński CIT) dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, który – zdaniem przedstawicieli wielkopolskiego samorządu – może negatywnie wpłynąć na kształtowanie się głównego źródła dochodów. Głównymi źródłami dochodów są bowiem wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 742 mln zł (45,1% dochodów ogółem) i dochody z dotacji celowych pochodzących m.in. ze funduszy unijnych, a także z budżetu państwa w wysokości 714,6 mln zł (43,4% dochodów ogółem).

Aby ustrzec się przynajmniej części problemów związanych z nieprzewidywalnością najbliższych miesięcy, radni uchwalili w budżecie rezerwy celowe. Ich uruchomienie będzie zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej. Ma to pozwolić na bardziej elastyczne zarządzanie wydatkami. Pomimo wyjątkowych okoliczności i utrzymującej się niepewności, Województwo przygotowane jest na realizację różnych scenariuszy – dodał marszałek Woźniak.

Województwo wielkopolskie ma skupić się w 2021 roku na realizacji zaplanowanego poziomu wydatków inwestycyjnych szczególnie współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Budżet województwa wielkopolskiego na 2021 rok w liczbach

Budżet Województwa na 2021 rok – po autopoprawce – wykazuje kwotę dochodów ogółem w wysokości 1 646 890 950,48 zł, z tego:

 • dochody bieżące – 1 152 999 895,15 zł (70,0% dochodów ogółem)
 • dochody majątkowe – 493 891 055,33 zł (30,0% dochodów ogółem).

Wydatki ogółem budżetu wyniosą 2 013 488 663,48 zł, z tego:

 • wydatki bieżące – 1 034 363 559,68 zł (51,4% wydatków ogółem),
 • wydatki majątkowe – 979 125 103,80 zł (48,6% wydatków ogółem).

Najważniejsze wydatki majątkowe

 • budowa dróg (przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej) łącznie ze środkami UE – 269,3 mln zł,
 • ochrona zdrowia – 381,4 mln zł, (w tym priorytetowa inwestycja „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka/szpitala pediatrycznego wraz z jego wyposażeniem” – zakończenie inwestycji w 2021 roku),
 • zakup nowego taboru kolejowego (z udziałem środków z UE) – 76,5 mln zł.

Ważniejsze wydatki bieżące

 • dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – 221,8 mln zł,
 • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 120,3 mln zł,
 • bieżące utrzymanie dróg i mostów – 88 mln zł.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) ma wynieść w 2021 roku 118,6 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy w wysokości 366,6 mln zł ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi głównie z kredytu z Europejskiego Banki Inwestycyjnego. Rozchody (wykup obligacji i spłata pożyczek) obliczono na 40,9 mln zł.

Wybrane inwestycje w regionie zaplanowane na 2021 rok

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1 970 533,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 14 783 345,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 638 293,00 zł).
 • Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu – 6 638 719,00 zł.
 • Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 – 1 001 703,00 zł.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków – 393 485,00 zł.
 • Modernizacja 3 wind osobowych (w tym dostosowanie 2 wind dla osób niepełnosprawnych) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – 1 380 000,00 zł.
 • Modernizacja stacji transformatorowej SN polegająca na wymianie wyeksploatowanych transformatorów (ul. Poznańska 79) – 110 000,00 zł.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – budowa farmy fotowoltaicznej (opracowanie dokumentacji) – 70 000,00 zł..
 • WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. (remont dachu budynku szkoły) – 140 000,00 zł.
 • WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. (remont dachu budynku internatu) – 125 000,00 zł.
sebastian.matyszczak@tvproart.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick