DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

Będzie kanalizacja w Uciechowie. Za 12 miesięcy

 

Już w 2015 roku Gmina i Miasto Odolanów wykonała projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Uciechowie. Decyzją burmistrza Mariana Janickiego inwestorem budowy kanalizacji został Odolanowski Zakład Komunalny z siedziba w Raczycach. Pod koniec 2016 roku spółka złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji. W kwietniu br. ogłoszono listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków: „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020 – nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął drugie miejsce na liście z 34 pkt, dzięki czemu otrzymał DOFINANSOWANIE w kwocie ponad 9 mln złotych tj. 67% całego zadania.

9 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja, podczas której zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów, w tym projektu OZK.

Pod koniec czerwca OZK ogłosiło przetargi nieograniczone na Inżyniera Kontraktu, którym została firma Prace Projektowe – nadzory Jerzy Chudy w Ostrowa Wielkopolskiego oraz Wykonawcę Robót, którym zostało konsorcjum: Lider: ENVIROTECH Sp. z o.o. oraz Partnerzy: STALBUDOM Sp. z o.o. i WUPRINŻ SA.

Podczas spotkania Prezes Odolanowskiego Zakładu Komunalnego gorąco podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu – koordynowanie całości prac, pisanie i kompletowanie dokumentów pod wniosek, przygotowanie zestawień finansowych oraz nadzór i realizację przetargów – to ciężka i oddana praca wielu osób sprawiła, iż pozyskano tak znaczącą sumę dofinasowania.

Burmistrz Marian Janicki pogratulował pozyskanych środków i podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt. Zapewnił, iż samorząd odolanowski będzie wspierał realizację inwestycji, a także tworzył jak najwięcej mechanizmów zachęcających do korzystanie z kanalizacji.

W gminie Odolanów do kanalizacji podłączony jest Odolanów oraz Raczyce, gdzie znajduje się również nowoczesna oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. W Odolanowie z kanalizacji korzysta 100% mieszkańców, w Raczycach do sieci nie podłączyły się tylko dwa gospodarstwa domowe. Gmina i Miasto Odolanów współfinansuje odbiór ścieków poprzez dopłatę do ceny taryfowej. Kanalizacja w Uciechowie powstanie w systemie mieszanym. Zakres inwestycji obejmuje: budowę kanalizacji podciśnieniowej w części południowo-wschodniej Uciechowa, budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w północno-zachodniej części Uciechowa wraz z rurociągiem tłocznym. Całość inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej kosztować będzie ponad 18 mln złotych, z czego 67% kwoty to pozyskane przez OZK dofinansowanie.

 

 

Napisz do autora

Skomentuj ten wpis jako pierwszy!

Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz