ZBIGNIEW USZYCKI

* 07.01.1939   + 17.01.1992
0

Zbigniew Uszycki urodził się 7 stycznia 1939 roku w Warszawie. Niemal cały okres okupacji hitlerowskiej spędził wraz z rodziną w stolicy. Po upadku Powstania Warszawskiego, jesienią 1944 roku rodzice przenieśli się do Lublina, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Kilka lat później ojciec Zbigniewa – z zawodu lekarz weterynarii – otrzymał pracę w Zakładach Mięsnych w Kępnie. Wiązało się to z kolejną zmianą miejsca zamieszkania całej rodziny. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Zbigniew Uszycki ukończył właśnie w tym mieście. Po egzaminach dojrzałości wybrał kierunek pokrewny z profesją ojca. W roku 1956 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Siedem lat później otrzymał dyplom lekarski. Swój staż podyplomowy odbył w Kaliszu. W latach 1964-1966 był lekarzem jednostki wojskowej w Szczecinku, w stopniu podporucznika. Następnie rozpoczął pracę w Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu. Był tam zatrudniony jako kierownik Działu Dawców oraz w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym. W latach 1970-1972 Zbigniew Uszycki był kierownikiem Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Równocześnie przez pięć lat pracował na I Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu – początkowo jako wolontariusz, później na zatrudnieniu godzinowym. W 1971 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. W następnym roku objął stanowisko dyrektora Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu (później funkcjonującej jako Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa). Jego zasługą jest jej rozbudowa i wysoki, uznawany w skali krajowej poziom. W 1980 roku Zbigniew Uszycki uzyskał specjalizację w zakresie transfuzjologii. Od 1987 roku był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jako instruktor zaangażowany był w pracę Komendy Hufca ZHP w Kaliszu (od 1967 roku). Był ponadto działaczem PCK, aktywnym członkiem Hospicjum w Kaliszu i Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przez wiele lat udzielał się w zarządzie Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, ostatnio jako sekretarz. Był też sekretarzem redakcji Serwisu Informacyjnego – wydawnictwa kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją pracę zawodową i społeczną odznaczony był m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1985), honorową odznaką PCK II stopnia. Zmarł 17 stycznia 1992 roku, w wieku 53 lat. Rada Miejska Kalisza 1 czerwca 1992 roku przyznała mu pośmiertnie tytuł ,,Zasłużony dla miasta Kalisza’’.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.