TADEUSZ STAWIK

* 02.03.1928   + 19.06.2019
0

Tadeusz Stawik urodził się 2 marca 1928 roku w Ostrowie jako syn Walentego – maszynisty PKP i Marianny z domu Ignor. Staż harcerski rozpoczynał w Gromadzie Zuchów i Wilcząt w Szkole Powszechnej im. T. Kościuszki. W czerwcu 1939 roku został przekazany do 4 Drużyny Harcerskiej im. Gen. Prądzyńskiego działającej w tej samej szkole i jako najmłodszy uczestnik wyjechał na obóz pod namiotami w Poroninie. Na szczycie Galicowej Grapy w lipcu 1939 roku składał uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie, otrzymał Krzyż Harcerski i stopień Młodzika. Lata okupacji niemieckiej spędził w Ostrowie i uczestniczył w harcerskim zespole konspiracyjnym, pomagając starszym braciom, szczególnie Marianowi, w wydawaniu i kolportażu tajnej bibuły ,,Wiadomości’’ oraz w nasłuchu radiowym, a także w organizowaniu pomocy ludziom ukrywającym się i prześladowanym przez okupanta. Czynnie uczestniczył w kompletach tajnego nauczania. W latach 1943 – 1945 pracował jako uczeń ślusarski w Parowozowni Kolejowej w Ostrowie. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum Męskiego, gdzie w roku 1948 uzyskał świadectwo dojrzałości. W okresie nauki należał do gimnazjalnej 2 Drużyny Harcerskiej im. H. Dąbrowskiego. W 1948 roku został przyjęty na Wydział Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego włączony w roku 1950 do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W okresie studiów z uwagi na likwidację ZHP, bardzo silnie włączył się w działalność PTTK oraz Ligi Ochrony Przyrody. Znaczącym wkładem było jego zaangażowanie w Komisji Krajoznawczej i Turystyki Kwalifikowanej oraz Fotograficznej w dziele Ochrony Zabytków i Ochrony Przyrody. Będąc członkiem Związku Studentów Polskich uczestniczył w zwalczaniu analfabetyzmu we wsiach polskich. Studia ukończył w 1952 roku z tytułem magistra inżyniera i zgodnie z nakazem pracy rozpoczął wykonywanie zawodu w Rejonie Przemysłu Drzewnego w Ostrowie. Kolejno w latach 1960 – 1962 pracował w Herbapolu w Ostrowie i Zakładzie Drzewnym w Dobroszycach (1962 – 1965). W roku 1965 został zatrudniony w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Ostrowie i tam bez przerwy przepracował w dziale inwestycji na stanowisku zastępcy głównego mechanika, do pełnej emerytury czyli do roku 1994. Za znaczący wkład w rozwój, modernizację i przebudowę Zakładu otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi w 1973 roku i Złoty Krzyż Zasługi w 1983 roku. Wyróżniono go również Srebrnym Medalem Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej (1991), Odznaką Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (1979), Odznaką Za Zasługi dla Województwa Kaliskiego (1990), Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1999), a także tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2001). W 1980 roku od pierwszych dni uczestniczył czynnie w powstawaniu NSZZ Solidarność na terenie Sklejek i w mieście Ostrowie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Ligi Ochrony Przyrody – Oddział w Ostrowie. Był współzałożycielem Towarzystwa Ekologicznego w Ostrowie. Od momentu założenia, tj. od 1994 roku, działał aktywnie w Stowarzyszeniu Wychowanków Alma Mater Ostroviensis będąc przez kilka kadencji członkiem Zarządu , za co otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Tadeusz Stawik należał do Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów. Był żonaty z Marią Teresą z domu Kornaszewską (ślub w 1960 roku). Małżeństwo miało trzy córki: Elżbietę, Alinę i Aleksandrę. Tadeusz Stawik zmarł 19 czerwca 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 czerwca na cmentarzu przy Placu Bankowym.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick