CZESŁAW JANICKI

* 19.07.1926   + 29.12.2012
0

Czesław Janicki urodził się 19 lipca 1926 roku w Korytnicy. W czasie II wojny światowej, od lipca 1944 roku pracował jako robotnik przymusowy w Gądkach koło Poznania przy kopaniu okopów strzeleckich i rowów przeciwczołgowych. Przez trzy miesiące był więziony w obozie karno – śledczym w Żabikowie. Po wojnie ukończył Szkołę Rolniczą w Bojanowie. W 1951 roku zdał dodatkowo egzamin z przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie. Był nauczycielem i kierownikiem gospodarstwa w Szkole Rolniczej w Psarach, w powiecie ostrowskim. W kwietniu 1950 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa pod bezpodstawnym zarzutem sabotażu. Był więziony w Krotoszynie przez rok, a następnie przeniesiony do pracy w Liceum Rolniczym w Wolsztynie. W 1955 roku został zatrudniony w Technikum Rolniczym w Koźminie. Równolegle z pracą pedagogiczną studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1 września 1969 roku zajmował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu stanowisko adiunkta w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1973 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Napisał szereg publikacji na temat leczenia bydła mlecznego. Działał w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, Polskim Towarzystwie Zootechnicznym i Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W latach 1978–1984 zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Zootechnicznego, a w latach 1981–1990 kierownika Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1984 roku został prorektorem uczelni, jednak po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w 1985 roku minister odwołał go z tego stanowiska ze względów politycznych. Był długoletnim działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W wyborach z 1989 roku uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. 12 września 1989 roku został wicepremierem oraz ministrem rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Urząd ten piastował do 6 lipca 1990 roku. Pod koniec kadencji Sejmu należał do Parlamentarnego Klubu Chrześcijańsko-Ludowego. Jako poseł pracował m.in. w Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Po kilkuletnim okresie aktywności politycznej wrócił do pracy naukowej. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 1952 roku ożenił się z Cecylią Adamczewską, z którą miał dwie córki: Ewę i Barbarę. Zmarł 29 grudnia 2012 roku w Poznaniu, w wieku 86 lat. 10 maja 2016 roku odsłonięto tablicę pamiątkową ku jego czci na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick