Znamy wyniki tegorocznych matur. Jak poszło uczniom z Ostrowa?

0
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. 74% maturzystów może mieć powody do zadowolenia, bo zdali egzamin dojrzałości. Część z pozostały będzie mogła go poprawić na początku września. Dla większości rozpoczyna się okres składania dokumentów na uczelnie wyższe.

Do matury przystąpiło 259 272 osoby w całej Polsce. 160 954 z liceów i 98 318 z techników. 74% tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości. 17,2% ma prawo do poprawki, a 8,8% nie zdało matury.

Jeśli chodzi o zdawalność z podziałem na rodzaje szkół, w liceach maturę zdało 81,1%, 12,5% ma prawo do poprawki, a 6,4% uczniów nie zdało matury. W technikach sytuacja wygląda gorzej, bo egzamin dojrzałości zdało 62,2%, 24,9% ma prawo do poprawienia, a 12,9% nie zdało egzaminu.

W Wielkopolsce maturę zdało 74% maturzystów co jest piątym wynikiem w kraju kolejno po Małopolsce (78%), Mazowszu (77%), Podlasiu (76%), Podkarpaciu (75%), a ex aequo z województwami: opolskim i śląskim. W naszym województwie nie zdało matury 18% podchodzących do egzaminu.

Spośród języków obcych miażdżącą popularnością cieszył się język angielski, który wybrało ponad 90 proc maturzystów. Na drugim miejscu był język niemiecki, z którego skorzystało 3,6 proc. licealistów i 4,6 proc. uczniów techników.

Wśród najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych wśród licealistów znalazł się angielski (66%), na kolejnych miejscach były m.in. język polski (29%), matematyka (28%) i geografia (24%). W techników najczęściej wybierano: język angielski (53%), geografię (31%) i matematykę (27%).

Zdający rozwiązali zadania z ponad 1 371 000 arkuszy. Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 21 036 egzaminatorów pracujących w 1 250 zespołach / 551 ośrodkach. Przeprowadzono również 437 egzaminów ustnych dla uczniów, którzy chcą studiować poza granicami kraju na uczelniach, które wymagają wyniku z takiego egzaminu.

Unieważniono też 345 egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna podzieliła te przypadki na te w czasie egzaminu (niesamodzielne rozwyązywanie zadań (3), wniesienie/korzystanie z telefonu komórkowego (42), zakłócanie przebiegu egzaminu (1) oraz na te po zakończeniu egzaminu (naruszenie przepisów przeprowadzenia go (148), egzaminator stwierdził niesamodzielność (136), inne przypadki (15).

Osoby, które nie zdały matury tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej do 14 sierpnia muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora szkoły bądź dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin ponownego egzaminu ustalono na 8 września na godz. 14.00. Ogłoszenie wyników oraz przesłanie świadectw do szkół nastąpi 30 września.

A jak poszło ostrowskim maturzystom? O to zapytaliśmy samych zainteresowanych, kiedy przyszli odebrać świadectwa dojrzałości. Szczegóły w materiale wideo.

sebastian.matyszczak@tvproart.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick