DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Ten artykuł jest wyświetlany w trybie archiwalnym, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem niektórych elementów.

XLIX Sesja Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 28.05.2018

Proponowany porządek obrad

 

I       Otwarcie.

II      Przyjęcie porządku obrad.

III     Przyjęcie protokołu z  XLVII Sesji Rady Miejskiej.

IV     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XLVI do XLIX Sesji Rady Miejskiej.

VI     Interpelacje i wnioski radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 3. wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu  Ostrowskiego części zadania publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2018 przyjętego uchwałą nr 1295/2018 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r.
 4. przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 5. wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 6. przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

VIII    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX      Wolne wnioski i informacje.

X       Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ … /                                                                                             

/Marian Herwich/  

Napisz do autora

Komentarze (1)
 • W
  widz

  poniedziałek, 28 maja, 2018

  Jakiś facet w związku z tymi eksperymentami mówił o wirtualnej sieci. Na pewno miał rację, ona będzie wirtualna.

  Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz