DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst
DODAJ MATERIAŁ dodaj wideo, zdjęcie, tekst

Temat kasyna w Ostrowie i odwołania wiceprzewodniczącej rady. Oglądaj sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

O godzinie 9.30 rozpocznie się III Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Telewizja Proart i portal wlkp24.info pokażą ją na żywo.

Porządek obrad: 

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.

V Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za roku 2023.

VI Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII Interpelacje i zapytania radnych.

VIII Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,
2. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
3. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
4. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski,
5. zaliczenia drogi położonej w rejonie ul. Środkowej do kategorii dróg gminnych,
6. zmiany uchwały nr LXVIII/751/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku,
7. zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LXIV/706/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
8. zmiany uchwały LXI/668/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
9. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna,
12. zmiany uchwały nr LXVIII/767/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
13. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
14. powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
15. upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
16. zmiany uchwały Nr IX/81/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
17. zmiany uchwały Nr IX/80/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
18. odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Napisz do autora

Komentarze (4)
 • K
  korba

  środa, 5 czerwca, 2024

  sesja rozpoczęła się o 9. Dlaczego nie jest transmitowana?

  Odpowiedz
 • A
  An

  środa, 5 czerwca, 2024

  Niedoszły pan prezydent nadal rządny władzy…przegrywać trzeba umieć

  Odpowiedz
  • A
   Anna

   środa, 5 czerwca, 2024

   Pytanie do tchórza i zdrajcy, który podpisał się pod wnioskiem o odwołanie, a dziś tchórzliwie się wstrzymał.

   Odpowiedz
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz