Oglądaj XXXIX Sesję Rady Miejskiej NA ŻYWO!

6
O godzinie 9.00 rani zbiorą się w ostrowskiej sali sesyjnej, by pochylić się nad porządkiem XXXIX Sesji Rady Miejskiej. Jednym z tematów jest określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku. Wtorkowe spotkanie pokażemy NA ŻYWO na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info.

Porządek obrad:

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXVII, XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXXVI do XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

V Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za pierwsze półrocze 2021 roku.

VI Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2020/2021

VII Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VIII Interpelacje i zapytania radnych.

IX Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021-2045.
2. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku.
4. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2022 roku.
5. powierzenia spółce komunalnej „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
6. przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
7. zmiany ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
8. określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy al. Słowackiego a ul. Torową.
10. rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Aroniowa w Ostrowie Wielkopolskim.
11. umorzenia postępowania skargowego,
12. pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

X Odpowiedzi na na interpelacje i zapytania radnych.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

redaktor wlkp24.info
ewa.pieczynska@tvproart.pl

6 KOMENTARZE

  1. Temat liści przerósł nasze miasto. Wczoraj podczas wywozu bioodpadów zabrano tylko kosz zostawiając dwa worki z liśćmi. O co chodzi?? Następny wywóz będzie za miesiąc. Ktoś to ogarnia?

  2. Pieniędzy w kasie nie ma a na ogród edukacyjny wydajemy kolejne pieniądze. Ludzie czekają na drogi, drożeje ogrzewanie, teraz podatki jedno wielkie rozdawnictwo.Radny Paduch mówi o pieniądzach, które mamy przeznaczyć na aglomerację kalisko ostrowską. 100 tysięcy! Nikt nie wie co aglomeracja robi ( poza wyjazdem integracyjnym do Uniejowa) a planowane ścieżki rowerowe będą ale w Kaliszu albo w powiecie kaliskim.

  3. Marzenna Podskarbi nie zagłosowała przeciwko podwyższaniu podatków od nieruchomości i w ten sposób pozwoliła pani Klimek na podwyższenie podatków. Radni pani Klimek zagłosowali jednomyślnie, tak więc zapłacimy więcej, a teraz chcą 80 milionów przeznaczyć na budowę aqaparku i przekazać te pieniądze spółce, w której pracuje między innymi radny p. Klimek Szymon Matyśkiewicz. To mamy pieniądze w Ostrowie czy ich nie mamy? Radni Śliwiński i Torzyński mówili o odpowiedzialności za miasto i konieczność podwyżek od nieruchomości dając do zrozumienia, że inflacja i rządy PiSu powodują braki w kasie miasta. A w drugim kroku walą 80 milionów na basen. Ktos tu nas chyba wali w poroże.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick